Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+Okul eğitimi alanında akreditasyonuna sahip olduğu (KA121SCH) “20221TR01KA121SCH000064115” proje numaralı özel eğitim alanında yürütülen Personel Hareketliliği Projesi'nde konsorsiyum üyesi olan Sunguroğlu İlkokulu Müdürü Fikret Gündoğdu ve sınıf öğretmeni Sedat Abanuzoğlu, işbaşı gözlemi için Budapeşte'ye gitti. Çorum'dan 14 öğretmenin katıldığı projede öğretmenler, Budapeşte'de "Kobanyai Komplex Special Kindergarten, Elementary School, Special Vocational Secondary School" eğitim kurumunda işbaşı gözlem yaptılar. Öğretmenler, mesleki yeterliliklerini geliştirmek ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje faaliyetleri çerçevesinde Budapeşte'de bu alanda çalışma yapan ortak kurumları ziyaret ederek, ortak okullarda gerçekleştirilen faaliyetlere katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğretmenlerin Avrupa'da bulunan okulları ziyaret ederek elde ettiği deneyimlerin mesleki gelişimlerinde önemli bir yeri olduğunu ve bu mesleki gelişimin eğitim-öğretim sürecine yansımasının ilzde var olan eğitim kalitesinin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Öğretmenler işbaşı gözlem yaptığı bu okulda özel eğitim alanında yapılan iyi uygulamalar ile yöntem ve teknikler konusunda bilgiler edindi. Programın son günü ev sahibi eğitim kurumu Kobanyai Komplex Special Kindergarten, Elementary School, Special Vocational Secondary Okulu Müdürü Joost Westerik, Macaristan eğitim sistemi ve özel eğitim uygulamaları konusunda bilgiler verildi. Bir hafta süren işbaşı gözlem faaliyet programı. ev sahibi okulun müdürü Joost Westerik tarafından katılımcılara Europass hareketlilik belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Proje faaliyetine katılan öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe aktarımı ile pratik beceriler edinmeleri, farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını tecrübe edebilmeleri ve yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunuldu. Öğretmenler, işbaşı gözlem faaliyeti sayesinde Avrupa’daki eğitim kurumlarında bu konu üzerine yapılan çalışmaları yakından izleme şansı buldu.