1-Karacaoğlan der ki bakın olana / Ömrümün yarısı gitti talana,

Sual eylen bizden evvel gelene, / Kim var imiş, biz burada yoğ iken?

2-Sular hep aktı geçti, / Kurudu vakti geçti,

Nice Şah, nice Sultan tahtı bıraktı geçti,

Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti…(Yunus Emre)

3-Veren de O, alan da O, senden ne gidecek?

Telaşını görenler can senin zannedecek,

Ademoğlu aleme üryan gelir, üryan gider,

Nale vü efgânla giryan gelir, giryan gider…(Aşki 13.yüzyıl)

4-Öyle bir şulesi var ki şem-i canın,

Fanusuna sığmaz asumanın.. (Şeyh Galip)

5-Nicedir seni sinemde pinhan iderim ben,

Bir Ahh.. ile alemi viran iderim ben,

Ahh..ile koymam milleti koynunda huzura,

Cemiyeti ağyarı perişan iderim ben…(Nefi)

6-Dâr-ı dünya deli gönlüm gibi viran olasa,

Ne cihan olsa, ne can olsa, ne hicran olsa…( Yahya Bey)

7-Ne senden rûkü, ne benden kıyam, / Selamın Aleyküm, Aleyküm selam..(Fuzuli)

8-Merdüm-i dideme bilmem ne fusun etti felek,

Giryemi kıldı fûzün eşkimi hûn etti felek,

Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzan,

Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek…(Yavuz Sultan Selim)

9-Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz,

Biz neşatın da gamında rüzgârın görmüşüz… (Urfalı Nabi)

10-Ben Adem’den evvel çok geldim gittim, / Yağmur olup yağdım, ot olup bittim,

Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm, / Bir zaman gül için hârâ düş oldum..

(Merzifon’lu Sıtki Baba / Esrar Dede)

11- Daha Allah ile cihan yok iken, / Biz anı var edip, ilan eyledik,

Hakk’a layık hiçbir mekân yok iken / Hanemize aldık mihman eyledik,

Bir cehennem kazdık gayet de derin / Laf ateşi ile eyledik tezyin,

Bir de üstüne kıldan ince kılıçtan keskin / Sırat köprüsüdür mizan eyledik,

Sanma bu sözleri her insan anlar, / Kuş dilidir bu, Sultan Süleyman anlar,

Bu sırrı müphemi ârifan anlar / Çünkü cahillerden pinhan eyledik…(Harabi)

12- Hazanda hüzün vardır, üşür tabiat ana / Dökülür yapraklar savrulur dört bir yana,

Her mevsimin ayrı bir güzelliği var amma / Bahar aşktır, sevgidir, vuslattır anlayana...

(Mehmet Özata)

13- Garibim namıma Kerem diyorlar, / Aslı’mı el almış harem diyorlar,

Hastayım derdime verem diyorlar / Maraş’lı Şeyhoğlu Satılmış’ım ben…

(Han Duvarları , Faruk Nafiz Çamlıbel)

14- Trabzon’lu Çedikçi Süleyman’ın ruhu tarifi;

Arşı âlâdan inip âlemi menhusa geçer / Arzı fanide beni Adem’de mahpusa geçer,

Öyle bir nuru ilâhidir ki karar eyleyemez/ Eski fanustan çıkar, yeni bir fanusa geçer..

15- Ne zaman Nesimi aklıma gelse, / Yüzülmüş tenine deri olurum,

Hallaç gibi çıkıp “Enel Hak” dese, / Aklımı şaşırıp deli olurum… (Mehmet Özata)

HAYATIN İÇİNDEN

1-İki Anadolu haritası 1’inci Anadolu ) Z kuşağı bilmez. “Eskiden burası Türkiye Cumhuriyeti idi.” 2’nci Anadolu, “Şimdi Birleşmiş Milletler Mülteci kampı.”

2-Kitaptan, kütüphaneden uzaklaştıkça cehalet artar. Cehalet arttıkça da sefalet ve felaket artar. Sefaletin ve felaketin getirdiği ise acı ve göz yaşıdır.

3-Allah’ım sen bizim belamızı verme, biz arayıp buluyoruz zaten.

4-İşimiz çok zor, çok. 1300 yıldır orucu neyin bozup bozmadığını öğrenemeyen halka ülkenin elden gittiğini anlatmaya çalışıyoruz. (İlber Ortaylı)

5-Söyle hayran eyle beni, / Aşkın oduna yanayım,

Her nereye bakar isem , / Gördüğüm seni sanayım…(Yunus Emre)

6-Birilerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hatırlatması lazım. Anadolu’nun kara bağrında yıllardır havaalanı yapılacak, tren gelecek diye kandırılan ve 22 senedir kendi etiyle ve yağıyla kavrularak “Anadolu Kaplanları” mucizesini gerçekleştiren bir Çorum vilayetimiz var diye.

22 senedir bir Bakanımız bile olmadığı için kendi kendimize bakar olduk.

7 Haziran 2023