Sanat bir duadır."

Ahmet Hamdi Tanpınar

*

Bu konuyu, daha çok geniş ve hatta ayrıntılı hazırladığım iki kitapta anlatıyorum.

"Bir Yalnız Adamın Serenatı" ve "Çorum Tarih, Kültür Sanat ve Çorum'da arkadaşlık yaptığım sanatçılar."

Yüzüm hep o yana dönüktü ve o türden insanlarla birlikte oldum, dostluk yaptım.

Atandığım köyde resim yaptım. Bana bir askeri birlik için subayların yemek yediği salona bir yağlı boya resim yaptırıldı. Çınar biliyordu bu yanımı.

Yine kaldığım bir odaya, odanın duvarlarına bir resim kâğıdı asıp boş durmak istemedim. Bir resim yaptım sulu boya ile, sulu boyalar ile resim çalıştım.

Evlendim, Çorum'a geldim. Hiç beklemediğim bir sırada İlk Halk Kütüphanesi'nde çocuk bölümüne kütüphaneci öğretmen olarak atandım.

Evde yine duvara bir resim kâğıdı asıp yağlı boya resim yapıyordum. Bu bana iyi geliyordu.

Bu yanım ilkokul 3-4. sınıflarda ortaya çıkmıştı. Bunları çok teferruatlı bir şekilde anlatıyorum.

Çalıştığım gazetede (Çorum ) sanat ekleri çıkardık. Gazetenin sahibi Aydın Kalelioğlu bize olanak hazırladı.

Birçok olayı geride bırakıp orada kaldığım yıllarda, aşağı yukarı yirmi yıl, birkaç kareden ve bir iki fotoğraftan söz etmek istiyorum.

Bunu bana TV programlarındaki "Resme Yolculuk" adlı bir kültür-sanat programı ilham etti.

Sık sık yanıma resim kağıdı ve boya alıp şehrin dışına çıkar, güzel manzaralı yerler seçer ve oraya kurulur; hem tabiatla baş başa olmak, bir başka dünyayı yaşamak, yeşillikler, ağaçlar, bir renk cümbüşü içinde yuvarlanmak, doğanın ihtişamını gözlemek, doğadaki görkemli güzelliği seyretmek bana başka geliyordu. Yaptığım uzun yürüyüşlerin anlamını da bu husus içeriyordu.

Çorum'u uzaktan gören bir sulu boya ile Hatap un fabrikasının resmini yapmıştım. Resim bitmiş ve Çorum'a biraz hafiflemiş, mesut bir şekilde döndüm.

Salim Koçak ile arkadaşlık yapıyordum. Bu arkadaşlık çok ilerleyecek ve bana Salim'in çok büyük yardımları olacaktı. Bazı arkadaşlarla birlikte Sanatsevenler Derneği'ni kurduk. İç dekorasyonunu ben yaptım. Çok farklı bir dekorasyondu. Salona doğru bir duvardan uzanmış hasır pano üzerine çok farklı bir şekilde plastik boya ile bir resim yaptım. Sıra dışı bir işti. "Horon Tepenler"… Hep farklı işler yaptım sanırım.

Ne istedimse aldı Salim. Salim, Hatap Un Fabrikası'nın sahipleriyle akraba idi. Bana “Hatap unları ile ilgili bir amblem yapar mısın Erdoğan?” diye sordu. Yaptım. Bir ara, ekin pazarı olarak kullanılan yola bitişik uncuların büroları vardı. Gittik, konuştuk.

O yaptığım resmi istedi Salim, verdim. Gerçekten çok güzel bir resimdi. Salim, babamın bir resmi var, onu büyütebilir misin, diye sordu. Alıp büyütüp verdim. Yalnız büyütmedim, büyütmekle de kalmadım, bir de sulu boya ile A4 boyutlarında çok farklı bir resmini yaptım, öyle verdim.

Şehir iş hanında bir plak dükkanı vardı, ben de zaman zaman o dükkana gidip oturup sohbet etmiştim Salim'le. Oradan bir tane Long-Play alıp hediye etti bana.

Salim'in bana çok yararı oldu. Asıl niyetim bunları dile getirmek.

Bu kütüphanede birçok klasik plaklar vardı, ben de dinliyordum. Bir program düzenleyeyim ve kamunun hizmetine sunayım, dedim.

Elimdeki plakçalar ses vermiyordu. Salim'in bir müzik seti vardı. Salim'i aradım ve yapacağım işi anlattım. Niye ki müzik setine ihtiyacım vardı, Salim'den istedim.

Klasik müzik, plak konser saatleri için bir yazı çıkardım. Bütün dairelere dağıtıldı. Afişler hazırladım. O afişleri vilayet binası panosu ve birçok yere astık. Gelen giden vardı, çok da kalabalık oluyordu.

İlkin hangi sanatçının müziğini çalacak isek onun büyük boy bir resmini yapıyor, asıyorduk.

Daha sonra o bestekarla ilgili bir şey çalıyor ve dinliyorduk. Daha sonra ben o ressamın bir hayatını anlatıyor, birtakım anekdotlar dile getiriyor, sonra oturup sohbet ediyorduk.

Gittiğim yerlerde, yine İlhan Erdemli'nin çiftliğinde, yaptığım desenleri daha sonra evde yağlı boya çalışıyordum. Bu resmi İlhan Bey'e hediye ettim. Çiftliğin tabelasını da ben yaptım. Tabela da yapıyordum.

Daha ileride, bir resim sergisi açtım. Çok büyük bir ilgi gördü. Resmi zevatın dışında, daha sonra gelip gezenler oldu. Bu serginin afişlerini ve davetlilerini ben hazırlamıştım.

Bir ara Ticaret Lisesi tarafından hazırlanan bir oyunun afişlerini de ben hazırladım.

Öteki faaliyetler ayrıntılı olarak hazırladığım kitaplarda. Bu bir iki oradaki yaşamımdan küçük kesittir.