Bu, gerçek ve kadim bir bilgidir.

Bu, genelde insan ile başlayan ve bugün artık bütün gerçekliğiyle bilinen, etkileri de saptanan bir bilimsel veri olarak ele alınmaktadır.

Bu kadim bilgiyi ilk kez büyük bilginler olan İbni Sina ve Farabi, yazmış oldukları müzik risalelerinde izah etmişler. Farabi müzik aleti yapmış, öte yandan Selçuklu ve Osmanlı yaptıkları darüşşifalarında bunu uygulama imkânı bulmuşlardır.

Edirne, Kayseri, Manisa ve İstanbul'daki darüşşifahaneler  öyle ki ruhsal bakımdan rahatsız olanları iyileştirmekte iyi idiler.

İstanbul'da bulunan şifahane, dünyanın en büyük şifahanesiydi. Bunun yanında bir de eczane vardı. (Fatih Şifahanesi)

Manisa'daki şifahane günümüze kadar ulaşan, mesir macunu ile maruf ve mesir macunu dağıtılan Hafza Sultan Şifahanesi'dir. Oldukça ünlüdür.

Edirne'deki şifahaneyi gezdim, doğrusunu söylemek gerekirse şaşakaldım. Orası hakkında hazırlanmış bir kitap da aldım.

Bu müzikle tedaviyi son yıllarda ünlü bir psikiyatrist olan Prof. Dr. Ayhan Songar yapmakta idi.

Ayhan Songar'ı çok dinledim. TV programlarını izledim ve ayrıca kitaplarını da okudum. Bir müzisyen olan, zaman zaman arkadaşlarıyla birlikte çalan ve hangi hastalığın hangi makamdan olan müzikle sağaltıldığını anlatan bir programı da izledim. (Doç. Dr. Oruç Güven)

Yanlış hatırlamıyorsam bu iki ismi de kaybettik.

Özetle, değinmek istediğim, müziğin insan ve insan ruhu üstüne etkileri ve kadim, eksi olmasıdır.

Ne ki bir beyin cerrahı profesör doktorun yaptığı açıklamalar buna daha geniş bir pencere açtı ve geniş bir alan üstüne olan etkisini açığa çıkardı.

İlkin şunu belirteyim. Yine beyin cerrahının yaptığı açıklamaya göre müzikle meşgul olmak hafızayı güçlendiriyormuş. Öte yandan daha ilginç bir tespiti var; ömür uzatıyormuş. Bunun aksine olan ve genç yaşlarda vefat eden birçok müzisyenin olduğu söylenince de; "Onun da izahı var." diyor. Gerekirse izah ederiz.

Eskiden sanılıyordu ki beyni yalnızca bir bölgesindeki sinirler müzikten etkileniyor. Cerrahın söylediğine göre beynin tüm bölgelerindeki sinirler bundan etkileniyormuş.

Bir sinir hücresi milyonlarca şeyi hafızaya alıyormuş.

Bu tespitler insan organizmasındaki inanılmaz düzeneği ve bunlar arasındaki inanılmaz ilişkiyi ortaya koyması bakımından da altı çizilesi noktalardır.

Yalnız beyin cerrahı bütün bu açıklamaları yaparken her açıklamasını Kur'an-ı Kerim'deki bir ayete dayandırıyor. Kur'an-ı Kerim'i de ayetleri de ezberden okuyor.

Mesela büyük patlama olarak bilinen Big Bang. (Öyle patlama falan yok. Bunu uzun uzun anlatıp yazdım, entropi.)