Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, “Koşucularımız; birer “Merhamet ve İyilik sahibi Hepitalist” olarak her 5.000 TL bağışla 1 yoksul kadının bir yıllık sermaye ihtiyacını karşılayabilir. 
TİSVA; dar gelirlilerin ekonomik refahlarını uygun finansal araçlarla iyileştirmeyi esas alan yoksulluktan arınmış bir Türkiye için, mikrokredi dağıtım faaliyetleriyle hem geçmişte hem de günümüzde dar gelirli ve finansal açıdan zor durumda olan kadın girişimcileri desteklemek için aralıksız çaba göstermektedir” dedi.  
69 İLDE MİKROKREDİ FAALİYETİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Grameen Mikrofinans Programının 20 yılı aşkın süredir “Yoksulluğun Olmadığı Hepitalist bir Türkiye” amacıyla, dar gelirli kadınlara yönelik küçük bir sermaye olan mikrokredi faaliyetini 69 ilde 100 şubede sürdürdüğünü anlatan Akgül, “Türkiye’de mikrokredi uygulaması; 2003 yılında ilk defa Diyarbakır’da 18 Temmuz 2003 tarihinde, her biri 500 lira olan çeklerle, 6 yoksul kadına toplam 3.000 lira mikrokredi verilerek başlatılmıştır. Türkiye’de hiç kimse ilk sermaye olarak dağıtılan 500 lira ile gelir getirici bir iş yapılabileceğine inanmamıştı. Ancak, 2003 yılından beri, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı bünyesinde mikrokredi faaliyetlerini sürdüren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), 1 milyar 636 milyon lirayı aşan mikrokredi desteğiyle, 210 bin dar gelirli kadını ekonomik hayata dâhil etmiştir” dedi.