İstanbul/ Beyazıt 'ta Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı’nda bulunan kitapçılar Vezneciler'e, yeni bir binaya taşındı.

Beyaz Saray adlı bina, rahmetli Mesut Yılmaz'lara ait bir binaydı.

Beyazıt 'tan Veznecilere çıkın ve o yolu takip edin, çok uzak değil biraz ileride Millet Kütüphanesine geleceksiniz.

Bu kütüphane çok bilinen kütüphanedir.

Ali Emiri'nin 1915’te keşfederek yok olmaktan kurtardığı bu tarihimizin önemli eseri Divan-ı Lügati’t Türk 'ün bilinen tek nüshası bu kütüphanede bulunmaktadır. Ve Ali Emiri Efendi’nin 100. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir cam fanus içinde ziyarete açıldı.

Eser,  Kaşgarlı Mahmut’un Türk ve Türk Dünyasına armağan ettiği şimdilik bilinen tek nüshasıdır.

Kaşgarlı, kitabın sonunda esere başlama tarihini 25 Ocak 1072; bitirme tarihini 10 Şubat 1074 olarak belirtmiş.

Bu eserin 1 Ağustos 1266 yılında Şam'da Muhammed bin ebi Bekir Savi tarafından kopya edildiği bilinmekte.

Abbasi Halifesi  El - Muktedi Biemrillah'a sunulan müelif kopyası ise kayıp.

1915’e kadar ele geçmeyen bu çok önemli eser Ali Emiri tarafından satın alınarak yok olmaktan kurtarılmış, Ali Emiri eseri satın aldıktan sonra Fatih'te kendi bağışlarıyla kurulan kütüphaneye armağan etmiştir.

Bu satın alma ve kitabın keşfini ayrı bir yazı içinde işleyecek ve anlatmaya çalışacağız.

Eserde bir de dünya haritası var. Bir Türk ün çizdiği ilk dünya haritası olarak bilinen haritada Türklerin yerleşim yerleri, dağlar, göller ve nehirler gösteriliyor.

Bu konuda bir TV kanalı olan kültür/sanat kanalında 'Tarih Söyleşileri' adlı programda geniş olarak bir görselle  de izah edilmiştir.

İşin çok daha ilginç bir yanı var. Bir süre bu Millet Kütüphanesinde görev yapmış emekli bir kütüphaneci İznik 'te Adilcan Sanat Atölyesine gelmiş, oturup sohbet etmiş. Benim de görüşme imkanım olmuştur.

Bu kitaptan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine Prof.Dr. Hüsrev Hatemi bulunduğum bir konferansta söz etmiş ve bu eser yayınlanmış olan bir kitabında da yer almıştır.

Hüsrev Hatemi’nin edebiyata büyük ilgisi vardır. Bir ara Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Nükleer Tıp Bölüm Başkanı olarak ta görev yapmış bir hekimdir. İkiz kardeşi Prof. Dr.  Hüseyin Hatemi Hukuk Profesörüdür.