Balkar Selçuk'un yeni kitabı “Beş Mitolojide Ölüler Ülkesi Kafkasya” isimli kitabı da yayımlandı. Selçuk, 10 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00’de Çorum Müzesi’nde söyleşi ve imza günü etkinliğine katılacak.
Daha önce “Çerkes ve Yunan Mitolojileri Üzerine Tematik Okumalar”, “Troia'nın Çerkesyalı Müttefikleri”, “Çerkes ve Mısır Mitolojilerinin Kadim Sırrı: Nartlardan Neterlere”, “Kayıp Kitap: Ramayana ve Nart Wezırmes'in Bilinmeyen Hikayesi”, “İran ve Çerkes Mitolojileri Üzerine Etüd” isimli kitapların da yazarı olan Selçuk yeni kitabı “Beş Mitolojide Ölüler Ülkesi Kafkasya” da Hatti-Hitit, Mısır, Sümer ve Yunan mitolojilerinde Kafkasya'ya ait söylencelere yer verdi.
Eski medeniyetlerin mitik tekstlerinde “Ölüler Ülkesi” adıyla geçen bölgeye ait anlatıların Kafkasya'ya ait olduğunu iddia eden Yazar Selçuk, bu konuda İngiliz Kraliyet Akademisi'nden E. A. Wallis Budge'ın ve Kanada'dan Reginald Aubrey Fessenden'in konuyla ilgili çalışmalarını kullanıyor ve genel olarak karşılaştırmalı mitoloji disiplini ile ilgileniyor.
Çerkes Nart Mitolojisi külliyatının 8 ciltten oluştuğunu ve henüz Türkçe'ye çevrilmediğini belirten Balkar Selçuk, bu konudaki eksikliğin giderilmesi gerektiğini belirtti. Kitapları İngilizce, Yunanca ve Fransızca’ya da çevrilen Yazar Selçuk Balkar, önümüzdeki yıllarda yeni kitap projelerinin bulunduğunu vurguladı.

Editör: Haber Merkezi