İşletmelerde personel istihdam sürecinde adaylar için iş başından önceki son aşaması çeşitli test ve analizlerin yapıldığı bölümdür:
5-personel testleri:
Başvurular içerisinde yer alan adayların değerlendirilmesi için gerekli yöntemlerden birisidir. Bu iş için bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir sürü test vardır.
• Mesleki yeterlilik testleri
• Zekâ testleri
• Kültür testleri
• Lisan testleri
• Liderlik testleri
• İletişim ve beceri testleri
• Kişilik testleri
• Sosyal ve asabiyet testleri vb.
Ancak hemen belirtmeliyim ki testler %100 güvenli sonuç vermeyebilir. Özellikle somut vakalara dayanmayan soyut tanımlamalar içeren testlerin sonucu kesin olmaktan uzak netice verebilir.
Genelde önceden hazırlanmış birçok test: adayların içerisinde bulundukları fizyolojik ve psikolojik etkileşim ve değişimleri dikkate almadan belirli “uyarıcı” kelimelerle sonuç almaya odaklı ve önceden saptanmış “cevapları” aramaya yönelik birer ölçüm metodu olarak yapılandırılır.
Bu nedenle de içerisinde hatalar barındırmaktadır ancak yine de testlerden yararlanmak mümkündür. Bunun için diğer aşamalardan geçen adayın “isteği de dikkate alınmak suretiyle” ehil ve işinin uzmanları tarafından birden fazla olmak üzere test yapmanın olumlu sonuçlar doğurduğu vakalar oldukça fazladır. Bu aşamalar gerçekleştirildiğinde hata yapma olasılığı azalacak ama ortadan kalmayacaktır.
Testlerin yapılması aşamasında bir dikkat çekici hususta eğitimini uzun yıllar önce tamamlamış orta /üst yönetici ile yapılacak olan değerlendirmelerdir. Bu süreçlerde aday testlere istekli olmadığı gibi gerçek kişilik ve performansı ortaya çıkmayabilir bu formasyondaki adayların analizi için mülakat yapılması mülakat sırasında performans ve kişilik /karakter analizlerinin profesyoneller eliyle yerine getirilmesi ayrıca iş ve eylem odaklı düşünce ve vizyonunun tespiti o adayları daha rahat hissettirerek gerçek benliklerini ve bilgilerini ortaya koymaları bakımından daha yararlı olacaktır.
Daha alt düzey adaylar için yapılacak testlerde ise detaylar önem arz etmektedir: örneğin ehliyeti olduğu tespit edilen adayın “forklift operatörü “ olarak istihdamının olumlu görülmesi ve işe başladığı gün kaza ile karşılaşılması olağan vakalardandır tecrübe ve deneyim testlerle belirlenemez süreçler kontrol edilemez ve veriler tam algılanamaz. Bu handikaptan kaçınmak için elde edilen bilgilerin doğrulukları araştırılmalı kontrole tabi tutulmalıdır.
Sonuç olarak rasyonel ve bilimsel olarak hazırlanmış testlerle işletmeye müracaat eden adayların bazı özelliklerini tespit etmek mümkündür ama istihdamı için yeterli değildir.

Not: Makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun haber vermek koşuluyla kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.