Hz. Ali ilim küpünü Hz. Muhammed SAV. gibi okyanusların bile ulaşamayacağı ilim deryası olan ve bizzat ulu Allah’ın ilminden ilim alan Hz. Muhammed SAV.den almıştır.
R.SAV.in Hz. Ali R.A. hazretlerine yaptığı nasihatlardan birkaç örnek:
Hz. Ali buyuruyor: R.SAV. bir gün beni huzuruna çağırdı ve şunları bana anlattı; “Ya Ali, senin bana yakınlıın Hz. Harun’un Hz. Musa’ya yakınlığı gibidir. (Hz. Harun, Hz. Musa’nın kardeşidir) Benden sonra peygamber gelmeyecek, ancak sana vasiyetim olacak. Dinlersen şükür edenlerden olursun. Allah-ü Teala seni kıyemette alim ve fakih (yüksek hukukçu) olarak diriltecektir” buyurdu ve devam ederek; “Ya Ali, namazını asla terk etme ve cemaatle kıl, orucunu tut.”
Münafığın alameti 3’tür.
1-Yalancıdır, 2-Sözünde durmaz, 3-emanete hıyanetlik eder.
Zalimin alameti 3’tür:
1-Gücünün yettiklerini ezer, 2-Gücünün yettiğinin malını gasbeder, 3-Yediği-içtiğinin haram mı, helal mi olduğuna bakmaz (Onun için haram helal farketmez, yani gelirin kaynağını sormaz)
Gerçek tevbe edenin hali 3’tür:
1-Harama düşmekten, ateşe düşer gibi korkar. 2-İlim öğrenmeyi her an ister, 3-Tevbe ettiği günaha bir daha asla geri dönmez.
Ya Ali, 5 şey kalbi öldürür:
1-Günah işlerken korkmaz, 2-Tok iken yemek yer, 3-Namazı zamanında kılmaz, 4-Mal edinmede haksızlığa düşer, 5-Sağ elini kullanabilirken sol elle yemek yer.
5 şey gözün nurunu artırır:
1-Kabe’ye bakmak (-ki ibadettir), 2-Kur’an okumak veya Kur’an’a bakmak, 3-Anne ve babanın yüzüne şefkatle, saygıyla bakmak, 4-Alimin yüzüne bakmak, 5-Akarsuya bakmak Allah’ın kudretini hatırlatır.
Ya Ali, cennetin kapısında; “Burası dünyada azgın nefsin haram arzularına gel vuranların yeridir” yazılıdır.
Cehennemin kapısında; “Cehennem; inkarcılar, kibirli ve cimriler için yaratılmıştır” yazılıdır.
Ya Ali, Cebrail A.S. “İnsan olsaydım, şu 7 şeyi yapardım:
-Genç olduğu halde günahtan kaçınan ve günahına hemen tövbe eden genç delikanlı olurdum.
-Haramdan kaçınır, duha namazı kılardım.
-Gizli gizli sadaka verirdim.
-Dünya menfaati için asla cemaatla namazı bırakmazdım.
-Alimleri sever, onlara hürmet ederdim.
-Allah korkusundan ağlardım.
-İnsanları Allah için severdim veya Allah için yapardım.
Ya Ali, Cebrail insan olsaydım, şu 5 şeyi çok yapardım:
1-Cemaate devam ederdim.
2-Hastaları ziyaret ederdim.
3-Cenaze namazı kılardım.
4-insanlara su dağıtırdım.
5-Yetimi, öksüzü, garipleri koruyup kollardım.”
Hz. Ali’nin bazı sözleri:
-Karınlarınızı hayvan samanlığına benzetmeyin. Yani tıka-basa doldurmayın.
-İnsan karnı kendi düşmanıdır.
-Zaman satın alınmayan bir değerdir. Ölüm dönüşü olmayan varıştır. İhtiyarlık gençliğin vebalidir. Yani gençliğini iyi değerlendirmeyenler onun cezasını vebalini ihtiyarlıkta çekerler.
-Kazaya rıza şifadır.
-Gönül darlığı el darlığından daha çetindir.
-Eğrinin gölgesi de eğridir.
-Hasetçi haset edecek kimseyi bulamazsa hasedinden kendini öldürür.
-Kanaatkarda gam olmaz.
-Rehber bir dost yüz tane evlattan iyidir.
-Gerçek dost sen yokken seninle olandır.
-Gerçek dost dostun ayıplı gezmesini önler.
-Komşularınız akrabalarınız değillerdir, ama akrabalar daha ileridir.
-Benden ibret alın, dün halife idim, bugün ölüyorum.
-İki dargını barıştıran toplumu barıştırır. Çünkü fitne önlenmiş olur.
-Evlatlarım ölüm size glemişse kaçmak sizi kurtarmaz. Önemli olan ölmemek değil, ebedi ölmemektir.
-Beni ölümle korkutmak ördeği sudan korkutmaya benzer ki, ördek sudan korkar mı?
-Çünkü ben bebeğin süte olan aşkı gibi ben de ölüme aşığım.
(SÜRECEK)