10-20 yıl öncesinde, sigorta giderleri işletmeler için fazla bilinmeyen ve bu yüzden önemsenmeyen gider unsurlarındandı.

Gelişme ve teknoloji kullanımı ile birlikte iş yerleri bu gider unsuru ile tanışmış ve kapasitesi günden güne artarak, işletme giderleri içerisinde önlem alma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Dolaysıyla:

“GELİŞME İLE SİGORTA MALİYETLERİ DOĞRU ORANTILIDIR DENİLEBİLİR”

Ülkemizde de kapsamı genişleyen sigorta; iş yerleri için ( aynı zamanda; şahıs, araç ve gereçler için de)  artan teminat kalemleri ile analiz edilmesi gereken oluşumlardandır.

İşte önemli olan husus da tam da burada yer almaktadır.

Şöyle ki:

•Gayrimenkuller,

•İşletmeler ve yatırımları,

•Taşıt araç ve gereçler

•Finansman ve riskleri

•Kişiler ve sosyal yaşamlar

•Sağlık ve hastalık/yaşlılık

•Tarım ve hayvancılık

•Doğal afetler vb. birçok husus da sigorta yapılabilmektedir.

Sigorta: beklenmeyen ve öngörülemeyen risklere karşı “küçük” bir teminat bedeli ile riski minimize etmek için aracı bir kurum hizmetinden yararlanmaktır.

Şimdi bu tanımdaki unsurları analiz ettiğimizde:

•Beklenmeyen ve öngörülemeyen risk unsurları çok geniş bir kapsam olup, eğer sigortalatmayı düşündüğünüz hususu, bu genel tanım içerisinde konumu itibariyle tam yerleştirememişseniz; sigorta hizmeti sunan firma için; siz “değerli bir müşterisiniz” demektir. Çünkü her şeyi bol bol teminat altına alıp bir güzel prim tahakkuk ederler, yani neyi? Ne zaman? Ne kadar süreli riske edilebilir olduğunu iyi tespit edemezseniz, başkaları sizin adınıza bunu belirleyip cüzdanınızdaki zor kazanılan paraları yine sizin isteğinizle pek ala tatlı tatlı alabilirler.

•O halde yaptırdığınız sigorta kapsamını iyi belirlemeli ve sigorta altına alınan teminatları çok iyi incelemelisiniz. Diyeceksiniz ki o kadar çok yazı var, hatta o kadar ufak yazılı ki anlayabilmek mümkün değil! Ben de size derim ki, anlamadan ödeyeceğin her para sana “yol, su, elektrik, olarak geri dönmeyecektir”. Gün gelip ihtiyaç duyduğunda ise teminatını ödediğini zannettiğin hizmetin, sigorta ödemesinden yararlanamayacak, bezende ödediğin teminatlardan kesintili sigorta karşılığı tahsil edeceksin. Bu sebeple poliçeleri iyi okumalı, anlamalı( hatta gerektiğinde anlayanlardan yardım almalı) ve kabul etmelisiniz.

•Birde, sigorta hizmeti sunan birçok işletme arasında hangisini tercih etmeli? konusu var ki bu da çok önemlidir. Bu hizmeti satın almak marketten zeytin almaya benzemez, zeytini tadarak fikir sahibi olabilirsiniz ama o zeytinin toplanması, muhafazası, yöresi, işlenmesi, katkısı ve yararları konusunda uzmanının bilgi birikimlerine ihtiyacınız olacaktır. Sigorta konusunda da çeşitlilik ve rekabet unsurlarını dikkate alarak yapacağınız araştırma ile aynı teminat koşullarına önerilen, sigorta prim miktarlarını muhakkak karşılaştırın. Poliçelerde yer alan “karınca duası yazıları” gerekirse elinize büyüteç alarak inceleyin, göreceksiniz verdiğiniz çaba doğrudan cebinize yansıyacaktır.

Ülkemizde ki az gelişmişlik insan davranışları kadar sigorta şirketleri ve aracı kurumları içinde caridir.  Sigorta hizmetini satın alırken “şahıslara güven önemli olduğu kadar” kendinize güvendiğinizde alacağınız her doğru teminat verimlilik ve kazancınızı etkileyecektir.

Genel olarak bazı olumsuzluklarına rağmen bir işletmeci ve yönetici olarak (dikkatli ve rasyonel seçimlerde bulunarak):

•Personel ve işletmenizin sigortalarını yaptırmayı ihmal etmemelisiniz,

•Teminat ve istisnaları muafiyetleri çok dikkatli analiz etmelisiniz

•Araştırarak menfaatlerinize en uygun sigorta şirketi ve aracısını bulmalısınız

•Fazla iyimser olmadan hasar kaza durumunda %100 karşılık alamayacağınızı da baştan kabul etmelisiniz.

Sonuç olarak rasyonel ve dikkatli tercihlerle yapılmış en az maliyetli bir sigorta sizin ve işletmenizin riskini azaltacaktır.

Not: Makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun haber vermek koşuluyla  kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.