İşletmelerde konu tasarruftan açılınca iletişim giderlerini hariç tutmak doğru olmaz. Şirketlerin sevk ve idaresi aşamasında:

Müşteri ilişkileri,

Satın alma ve tedarik işlemleri,

Satış ve tanıtım faaliyetleri,

Kurum içi dolaşım vb.

Gibi faaliyetlerin tümü iletişim imkânları ile cari olmaktadır ve bu işlemler sırasında maliyetler bazen dikkat çekici olabilmektedir.

Telekomünikasyon imkânlarının gelişmediği geçmişte birçok haberleşme: basılı kâğıt ve posta, telgraf teleks, faks gibi araçlar kullanılarak sağlanmakta idi, günümüzde WEB tabanlı, çevrimiçi, iletişim olanakları hem hız hem de maliyet açısından daha rasyonel olma özelliği taşımaktadır.

Ancak bu olanaklar içinde de dahi rekabet imkânlarını araştırmadan yapılacak bir tercih sizin maliyetlerinizde görmediğiniz ve hissetmediğiniz artışlara neden olabilir. Örneğin işletmelerin çoğu WEB tabanlı çalışma durumundadır bunların kurulumu, dağılımı, işletme içi ve dışı bağlantıları hizmet sunanlar açısından geniş bir yelpazede, değişik fiyat aralıkları içerisinde yer almaktadır bu nedenle ihtiyaçlar sağlanırken hem iyi bir araştırma hem de ihtiyacın rasyonel ve mantıklı değerlendirilmesinin yapılması doğru olacaktır. Yani işletmenizin 10 yıl sonraki ihtiyaçlarını düşünerek yapacağınız bir sabit yatırım (uzak görüşlü olarak kendinize pay çıkarsanız dahi) hiçte rasyonel olmayabilir çünkü öncelikle teknolojik iletişim yatırımında 10 yıl çok uzun bir süredir ve yıllar itibariyle başlangıç yatırım miktarınızın daha düşük fiyatlarda sağlandığını görmek sizi çileden çıkarabilir.

Diğer taraftan basılı bir evrakı kapalı zarf ve posta /kurye yoluyla sevk etmenin maliyeti şehir içinde (kâğıt+mürekkep+enerjı+sevk vb.) 6,5/10TL maliyet getirirken şehir dışı/yurt içi bu maliyet 10/15 TL arasında olabilmektedir yüzlerce fatura ve irsaliye rapor benzeri sevk işlemi yapılan bir işletmenin iletişim gideri pareto mantığı ile düşünüldüğünde bile dikkat çekici yükseklikte olabilir.

Bunu yerine elektronik posta, elektronik imza, elektronik iletişim imkânları tercih edildiğinde finansman maliyetlerinin düştüğünü görmek olasıdır.

Tüketim çılgınlığı yaşanan (özellikle gelişmekte olan) ülkelerde sabit telefonların yerine taşınılabilir sabit PC yerine diz üstü taşınabilir bilgisayarların ikame olması taşınabilirlik imkânını artırmış ama verilerin yani iletişimin özünü oluşturan mesajların taşınabilirliği hiç sorgulanmamış veriler hala daha ilkel yollarla kullanılabilmektedir.

Oysaki “gerekli güvenlik tedbirleri sağlandığında” hem kolaylık, hem hız, hem de düşük maliyetli olması sebebiyle WEB tabanlı işlemlerin artması ile iletişim tekniklerinde çağdaş çözümler ve imkânlar üretici ve satıcı açısından geniş olanaklar sunabilmektedir.(ancak tüketici cephesinden durum daha karmaşıktır) yani, Hem tüketim eğilimleri hem reklamların tüketicileri büyük bir alım histerisine soktuğu günümüzde;

“ALMADAN ÖNCE 3 KERE DÜŞÜNMEK ALDIKTAN SONRA TÜH DENMEKDEN İYİDİR” mantığı hale geçerlidir.

 Sonuç olarak işletmelerimizde mal malzeme ve mesajların hizmet içi ve dışı dolaşımında kullandığımız iletişim modelleri ve tercihleri aynı zamanda işletmenin maliyetleri açısından da önem arz etmektedir

26.02.2017

Not: Makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun haber vermek koşuluyla  kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.