“Akbelen ormanlarının yağmasının AKP’nin iktidarının yıllardır sürdürdüğü politikalarının devamı” olduğunu kaydeden Aygün, “Yandaş sermaye gruplarına dereleri, ormanları, tarlaları, zeytinlikleri karşılıksız ikram eden ve buralarda santral, maden ocağı, konut vb. kâr ve rant getiren işletme ve yapılar kuran bu sermaye grupları, buralarda yerleşik sakinleri kendi yurtlarından sürmüş, ağaçlar kesilmiş, yakılmış, doğal çevre bozulmuştur” dedi.  
2022 yılında 25 milyon metreküpü endüstriyel, 5 milyon metreküpü yakacak olmak üzere 30 milyon metreküp odun için milyonlarca dekar orman kesildiğini belirten Aygün, “Şimdi de ülkenin pek çok yerinde olduğu gibi Akbelen ormanları da AKP iktidarının gözdesi olan şirketlerin termik santrallerine kömür çıkarmak için talan ve tahrip edilmektedir” dedi. 
Kâr hırsı doyurulamayan bir şirket daha zenginleşsin diye köylülerin bölgede yaşayamaz hale getirildiğini ifade eden Aygün, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Yöre halkı yıllardır suyu, toprağı, havayı kirleten, ormanlık alanları yutan bu sermaye gruplarına karşı başta zeytinlik ve ormanlık alanlar olmak üzere tarım ve yaşam alanlarını korumak üzere mücadele vermektedir. 
Ormanları korumak adına yaz döneminde halkın ormanlık alanlara girişi yasaklanırken kömür madeni açmak için iş makineleri ile ormana giren enerji şirketlerine kol kanat gerilmektedir. Sürekli yerli ve millilik hamaseti yapan AKP iktidarı, halka ait kaynakları yerli ve yabancı enerji-maden şirketlerine peşkeş çekerek ikiyüzlülük yapmaktadır.
Suyuna, toprağına, ormanına ve geleceğine sahip çıkan İkizköylüler’in yanındayız. Halkımızı kâr ve rant uğruna tarım ve ormanlık alanları sermayenin talan ve tahribatına açan AKP iktidarına karşı birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.”