Kuvvetli sağanak hayatı felç etti Kuvvetli sağanak hayatı felç etti

Türkiye’den 9, Romanya’dan 1, Litvanya’dan 2, Polonya’dan 1 ve Portekiz’den 1 ortak olmak üzere toplamda 14 öğretmen ve 109 öğrenci ile yürütülen projenin amacı; yabancı dilde kelime öğrenmenin önemi ile ilgili farkındalığı artırmak ve kelime öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek.
10. sınıf öğrencilerinin yer aldığı projede öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerinden olan “medya okuryazarlığı, iletişim ve işbirliği, takım çalışması, kültürler arası iletişim, bilgi ve iletişim teknolojileri araç ve gereçleri kullanım becerilerini geliştirmek hedefleniyor.
Projenin dili İngilizce olduğu için öğrenciler yabancı dildeki 4 temel beceriyi (reading, writing, listening, speaking) geliştirme fırsatı bulacak.
Proje sürecinde yapacakları etkinlikler ve sunumlar ile Web2.0 ve Web3.0 araçlarını tanımış ve aktif bir şekilde kullanmış olacaklar. (Haber Merkezi)