Hele de emekliler, en fazla mağdur edilen kesim oldu. Açıklandığına göre, emeklilerin durumu yıl başında yeniden ele alınacak…Açıkçası, ağızlarına bir parmak bal çalınıp, yerel seçimlerde yine oylarının alınması hesaplanıyor. Yılbaşına kadar nasıl geçinecekler? Yerel seçimlerden sonra oylarına ihtiyaç kalmayınca, başlarına neler gelecek? Kestirmek çok güç.

“Vahşi Kapitalizm” diye nitelediğimiz acımasız eşitsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik ve ekonomik tufan koşullarında, gözlerden uzak tutulmaması gereken diğer kesimler de, tarım ve hayvancılık sektörleri, esnaf ve sanatkârlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler…

Artan vergiler, harçlar, zembereği boşanan banka faizleri, tırmanan döviz, maliyete yansıyan tüm fahiş fiyat artışları, küçük ve orta ölçekli işletmeleri deyimin tam anlamıyla kıskaca almış durumda. Örneğin, 10 ile 50 arasında işçi çalıştıran küçük işletmeler, bir yıl öncesine göre tam yüzde 100 artan personel giderlerinin altında eziliyor. EYT yoluyla emekli olan çalışanların yükü de, bu işletmeleri inanılmaz derecede sarstı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin çöküşü, ekonomide büyük hasarlara yol açacağı gibi, işsizliğin de tavan yapması riskini oluşturuyor. Bu nedenle, ekonomi yönetiminin, esnafı ve KOBİ’leri ayakta tutacak önlemleri de acilen uygulamaya koymasına ihtiyaç var. Yanlış ekonomi politikalarının yükünü ücretlilere, emeklilere ve küçük işletmelere yıkmak, adil de değil, ekonomi biliminin doğasına, ülkenin gerçeklerine uygun da değil.