“Bu insanları mutlu eden ortak şey nedir?”

Harvard’daki bir araştırma ekibi 1938 yılından itibaren, seçtikleri insanları yaklaşık 80 yıl boyunca takip etti. Bu araştırma, yaşam boyu mutluluğun temellerini ve hangi faktörlerin insanların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağladığını anlamaya yönelik bir araştırmaydı. Araştırmanın başlığı “Good genes are nice, but joy is better” yani “İyi genler güzeldir ama neşe daha iyidir” ifadesiyle genetik mirasın insanın hayatında sağlıklı ve yaşam süresinin uzun olmasına etkisinin önemini kabul ediyor. Fakat burda önemli olan bir diğer nokta, gensel aktarım her ne olursa olsun bir insanın mutlu ve huzurlu yaşam sürebilmesi için yetip yetmediğidir.

Bu araştırmada, binlerce katılımcının yıllarca hayatlarını izleyerek, onların sağlık durumlarını, kariyerlerini, evlilik gidişatlarını, arkadaş ilişkilerini, başarılarını ve başarısızlıklarını da dahil etmek üzere hayatlarını tamamen ele aldılar.

İşte bu noktada elde edilen veriler çok ilginçti. Başlangıç olarak, araştırmacıların belirttiği: “araştırmadaki en önemli bulgu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizde ne kadar mutlu olduğumuzun sağlığımız üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmasıdır.” şeklinde olmuştur. Araştırmanın devamında ise elde edilen verilere göre, insanların yaşamları boyunca mutlu eden şey, para, şöhret, lüks değil diğer insanlarla olan yakın ilişkileri olduğu sonucuna ulaşıldı.

Yani iyi bir yaşamın anahtarı, insan ilişkilerinde gizliydi. Sağlıklı insan ilişkileri kurabilmek, bu insanları en mutlu eden etmendi.

Kendini tanıyan bir bireyin bir ortam içerisinde doğru adımlar ile diğer insanlarla paylaşım içinde olabilmesi, bu paylaşımın giydiği kıyafet, bindiği araba, kazandığı paradan uzak olduğunu bilmesi, bana göre bir insanın kazanabileceği en önemli oyundur. Günlük hayatta gördüğümüz, sohbet ettiğimiz o insanları hatırlayın.

Tanıdığım nüktedan insanlar her zaman çok konuşkan, çok mutlu ve pozitifti. Bir ortama geldiklerinde yaydıkları pozitif enerji, herkesin yüzüne yansır, o kişi ortama girdiğinde bir anda herkes neşelenirdi.

Yani sevgili okurlar, mutluluk bulaşıcı, doğru insan ilişkileri onarıcıdır.