Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 2024 yılında işbaşı eğitim programlarında kullanılmak üzere Genel Müdürlük tarafından 90 milyon lira ödenek tahsisi edildiğini bildirdi.
Tuzcu, bu kaynağı kullanmak üzere sektör kısıtlaması olmaksızın 5 ve üzeri işçi çalıştıran tüm işverenleri kuruma davet etti.
İl Müdürü Levent Tuzcu, açıklamasında şu bilgileri verdi:
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ
“Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.
Program süresi bilişim ve imalat sektörlerinde ve belirlenen mesleklerde en fazla 8 takvim ayı ve en fazla 156 fiili gün, bu sektörler dışında kalan diğer sektörlerde ve mesleklerde en fazla 5 takvim ayı ve en fazla 78 fiili gün, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden sayılan mesleklerde en fazla iki yüz kırk fiili gün ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen geleceğin mesleklerinde en fazla 11 takvim ayı ve en fazla 234 fiili gün olabilecektir.”
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA 
KARŞILANABİLECEK GİDERLER
“İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara,  programa fiilen katıldıkları gün üzerinden; iş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 653,93 TL, öğrenci 490,45 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 326,97 TL, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 719,32 TL cep harçlığı ödenmektedir.
Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.
Rakamlar her yıl yeni asgari ücretle birlikte değişmektedir.
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
İşbaşı eğitim programlarında faydalanmak isteyen işverenlerimiz Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzden bilgi alarak İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.” 

Editör: Haber Merkezi