Oda Saymanı Özden Sak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Kartal’ın da hazır bulunduğu ziyarette ilaç ve eczacılık konuları görüşülürken, Astellas firmasına ait bazı ilaçlarda uygulanmayan kamu kurum ıskontosu konuşuldu. 
Yapılan ziyarette Eczacı Odası’nın “İlacın sadece Reçete Sipariş Formu ile firma tarafından kontrol edilerek ilgili depoya kamu kurum ıskontosu uygulanarak sevk ve fatura çıkışı iznine tabi olunması, aksi durumda hiçbir şekilde satışa açık olunmaması; ilacın reçete edildiğinde, eczaneler tarafından medula işlem numarası ve eczane GLN numarası ile bir portala girişlerinin eşleşip, sadece reçeteyi karşılayan eczanelere kamu kurum ıskonto uygulamasıyla çıkış yapılması, aksi durumda hiçbir şekilde satışa açık olunmaması; ilacın reçete edildiğinde hastalara dosya numarası verilip, dosya numarası ve reçete numarasını karşılayan eczane GLN numarası ile eşleştirip, depodan kamu kurum ıskontolu sevk ve fatura çıkış iznine tabi olunması, aksi durumda hiçbir şekilde satışa açık olunmaması” önerilerinin Astellas firması üst yetkililerince olumlu karşılandığı belirtildi. 
Firma yetkilileri, Genel Müdürlük ve Genel Merkezle sorunun çözümüne kavuşması için görüşeceklerini, çözümün süreç aşamasında karşılıklı iletişim halinde kalınmasında mutabık kalırken, Eczacı Odası ise bu gelişmeyi Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile paylaşacağını ve sürecin çözüm aşamasında Firma Genel Merkezi ile Türk Eczacıları Birliği arasında oluşacak olan ortak çalışmayı çözüme kavuşuncaya kadar takip edeceklerini bildirdi. 

Editör: HABER MERKEZİ