Basın mensuplarının gece-gündüz demeden karşılaştıkları tüm sıkıntılara göğüs gerdiğini belirten Kahraman, basının tüm bireylerin en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu bildirdi. 
Basın çalışanlarının kamu adına hareket ederek, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunduğunu kaydeden Kahraman, açıklamasında şunları dile getirdi:
“İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerin sunduğu imkânlardan yararlanarak hızlı haber akışı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında anında bilgi verilmesi, vatandaş ile devlet arasında etkili ve hızlı bir iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir.
Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışının toplumda basına güven ve saygınlığı artırır. 
Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.
Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmakta.
Fakat son dönemler de gerek siyasi gerek ideolojik olarak ayrışmaya yön tutması halkımızın objektif ve doğru haber almasını etkilemektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle başta değerli Çorum basınımız olmak üzere tüm basın çalışanlarımızın Basın Bayramını kutlar, sağlık mutluluk ve çalışmalarında başarılar dilerim.”