İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı toplantıları Mehmet Bektaş yönetiminde düzenlenen toplantı ile devam etti. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan oturumda merkeze bağlı Kayı Köyü’nde Güneş Enerji Santrali (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi) yapılmasına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereği görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildi. 
Toplantıda daha sonra ise Kargı İlçesi’ne bağlı Hacıhamza Köyü’nde bulunan 2 bin 896.43 metrekare alanlı 11 bağımsız bölümden oluşan taşınmazların ayrı ayrı satışının yapılması konusu ele alındı. 

46cafb93-9b3c-4291-962a-ed2c11898358
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdür Vekili Abdulkadir Aydoğan konuyla ilgili üyelere bilgi verdi. Aydoğan, 2014 yılında belde belediyelerinin kapanması ile birlikte borçları ve varlıklarının İl Özel İdaresi’ne devredildiğini hatırlattı. Devirin ardından Hacıhamza’da bulunan hisse tapulu taşınmazların bir süre kiraya verildiğini ve daha sonra ise atıl durumda bulunduğunu vurgulayan Aydoğan, bu yıl içinde taşınmazların ayrı ayrı tapularının alındığını, yeniden kiraya verilmesi için de bakıma muhtaç olduğunu kaydetti.  Bakım ve onarım için büyük masraf gerektiği de anlatan Aydoğan ayrıca satılması için talebin de olduğunu kaydetti. 
İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş taşınmazların satışını ve İl Özel İdaresi’ne yetki verilmesini oya sundu. 11 adet dükkanın olduğu Hacıhamza’daki taşınmazın satışı ve satış yetkisi oybirliği ile onaylandı. 
Öte yandan İl Özel İdaresi’nin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde sunulan hizmetlerin doğru ve verimli olarak yürütülmesi, kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması amacıyla verilen hizmetlerin 2024 yılı ücret tarifeleri de görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 

Editör: Haber Merkezi