Çorum Defterdarlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan BES Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, “15 Temmuz darbe girişi bahane edilerek, haksız ve hukuksuz bir şekilde 677 sayılı KHK ile ihraç edilen BES Çorum Şube Başkanımız Ertuğrul Alper, sendikamızca yürütülen fiili ve hukuki mücadele sonucunda mahkeme kararı ile işe iade edilmiştir.

Mahkeme kararı ile haklılığı tescil edilen ve ihraç süresince uğradığı özlük ve ekonomik hakları kendisine iade edilen şube başkanımız, mahkeme kararına göre çalıştığı yerde işe başlatılması gerekirken, Çorum Defterdarlığı tarafından ‘hizmetin gereği’ safsatası adı altında yaşamakta bulunduğu kent merkezinden 58 kilometre uzakta bulunan Ortaköy Mal Müdürlüğü’ne ataması yapılmıştır” dedi.

Ertuğrul Alper’in keyfi bir şekilde cezalandırma mahiyetindeki bu atamasını yapanların BES’in mücadele tarihini bilmediğini belirten Berdicioğlu, şunları söyledi:

“Şube başkanımızı haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edenler ve bu haksızlığa taraf olanlar, bugün mahkeme kararına istinaden mahcup olması gerekenler, şube başkanımız hakkında haksız ve hukuksuz kararlar vermeye devam etmektedirler. Bu uygulamalar sadece bir hak ihlali değil, bu haksız tayin edilme aynı zamanda, sendikal hak mücadelesi yürütülmesine bir tahammülsüzlük ve sendika faaliyetlerini hakkıyla yürütenlere gözdağı verilmesidir.

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Başta kamusal alanda örgütlenen cemaatçi yapılanmalar ve bu yapılanmaları görmezden gelenler olmak üzere, dün olduğu gibi bugün de emek ve demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek haksız ve hukuksuz yere işlerinden ve ekmeklerinden yoksun bırakılan yönetici ve üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başta üye ve yöneticilerimiz olmak üzere, yetki alanımızda bulunan işyerlerimizde yaşanan bütün haksız uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bunun için yargı kararına rağmen Çorum Defterdarlığı’nın Şube Başkanımız Ertuğrul Alper’i ikametgâhından uzak bulunan Ortaköy Mal Müdürlüğü’ne atama adı altında sürgün etmesini protesto ediyoruz ve bu haksız uygulamaya karşı hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

Basın açıklamasına BES Genel Sekreteri Aziz Özkan, BES Şube Başkanı Emrah Azapçı, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, sendika üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ