Projenin ilk hareketliliği Çekya koordinatörlüğünde Romanya, Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hollanda ve Girit Üniversitesi Tıp Fakültesinin katılımı ile Çekya’nın Podebrady şehrinde 19-22 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

erasmus 280723 (2)

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeye Mehmetçik Anadolu Lisesinden Felsefe Öğretmeni Emine Yılmaz ve İngilizce öğretmeni Alpaslan Yetgin; Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Toğrul ve Damla Nur Metin katıldı. Emine Yılmaz;  projenin sadece özel eğitime ihtiyaç duyan gençleri kapsamadığını; bu tür gençlerin bulunduğu sosyal/öğrenme ortamlarındaki diğer gençleri, öğretmenleri, akademisyenleri, çalışanları ve ebeveynlerini de kapsadığını belirtti. Temel amaçlarının özel eğitime ihtiyaç duyan gençlerin sinema ve sinema araç gereçlerini kullanarak toplumun farklı alanlarında bilişsel ve duyuşsal gelişimine de katkı sağlamak olduğunu ifade etti.  Toplumda saygı, eşitlik ve dostluğa dayalı iletişimin gelişmesi için bu tür projelerin çok önemli olduğunu da söyledi.

Cihan Toğrul da akranların olası ayrımcı davranışlarının sonucu özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin hissedebilecekleri olumsuz duygularını yönetmeyi;  bu tür öğrencilerin olduğu ortamlardaki gençlerin empati yeteneğini geliştirmeyi;  özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları olan ebeveynlerin ise karşılaştıkları davranışlardan dolayı hissettikleri olumsuz duyguları normalleştirmeyi ve çocuklarıyla olan iletişim becerileri geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

erasmus 280723 (3)