Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlara akreditasyon bilgilendirmeleri, akreditasyon başvuru süreçleri ve Müdürlüğün kurumlara yönelik akreditasyon başvurularında uygulayacağı süreçle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Konu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda Erasmus akreditasyon programı konsorsiyum üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.
Akreditasyon başvuruları kapsamında kurumlardan konsorsiyum üyesi olmak için başvuruları alındığı, yapılan başvurularda ilan edilen kılavuz doğrultusunda kurumlarca doldurulan formların İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek başkanlığında komisyon üyeleriyle ile birlikte titizlikle incelendi. 


Başvuru yapan kurumlardan yapılan değerlendirmeler sonucunda, puan sıralaması ve beklenen bütçe kapsamında asil olarak 21 okul konsorsiyum üyesi olmaya hak kazandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yapılan başvuruda tüm listelerin nihai değerlendirme ve karar süreci için Ulusal Ajansa sunulacağı, buradaki nihai değerlendirmesi sonrasında ise kesin olarak belirlenecek kurumlara yönelik gerekli rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen süreçte gerçekleştirileceği de dile getirildi.
(Uğur GÖRKEM)