Safi Holding Çorum Şeker Fabrikası adına yazılı bir açıklama yapılarak hem CHP Çorum Milletvekili Tahtasız’ın hem de sözü edilen çiftçinin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. 
Fabrikadan yapılan açıklamada; “Çorum Valiliğimize müracaatta bulunan üreticimiz, 2023 yılında 400 ton üretim taahhüdünde bulunmuş olup, 209 ton pancar teslim etmiştir. Fire ortalaması 7,23 ve polarizasyon değeri de 20,27’dir. Görüldüğü üzere değerler mükemmel olarak tabir edilen seviyededir. Beklemiş ve bozulmuş pancarda böylesi değerler mümkün değildir. Dolayısıyla konu izahtan varestedir” görüşüne yer verildi. 
Çorum Şeker Fabrikası’nın her zaman üreten çiftçinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Fabrikamız hakkında CHP Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız’ın basında yer alan açıklamalarına binaen tarafımıza gerçekleri ifade edeceğimiz bir cevap hakkı doğmuştur. 
Çorum Valiliğimize müracaatta bulunan üreticimiz, 2023 yılında 400 ton üretim taahhüdünde bulunmuş olup, 209 ton pancar teslim etmiştir. Fire ortalaması 7,23 ve polarizasyon değeri de 20,27’dir. Görüldüğü üzere değerler mükemmel olarak tabir edilen seviyededir. Beklemiş ve bozulmuş pancarda böylesi değerler mümkün değildir. Dolayısıyla konu izahtan varestedir.
Safi Çorum Şeker Fabrikası’nın bölgemiz tarım ve hayvancılığına pozitif yöndeki etkisi ve bu konudaki faaliyetleri bölge insanı tarafından da her geçen gün benimsenmekte ve takdir edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Asılsız ve kasıtlı, gerçeği yansıtmayan haberlere itibar edilmemesi hususunu bilgilerinize sunarız. Sn. Milletvekilinden de halkı yanıltıcı ifadeler sarf etmeden önce tarafımızdan bilgi almasını rica ederiz.
Kurumsal yönetim ve şeffaflık ilkesini şiar edinen fabrikamızdan, iyi niyet çerçevesinde tüm kurumlar ve basınımız istediği bilgi ve belgelere ulaşabilirler.”

Editör: Haber Merkezi