Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), dünya üretim ve ihracat sıralamasında üst sıralarda yer alan üç sektörün ekonomik, çevresel ve sosyal dönüşümüne yönelik strateji ve eylemlerin belirlendiği sürdürülebilirlik planlarını açıkladı.

ÇCSİB Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, yenilenebilir enerji kullanımında ve üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, karbon emisyonunun azaltılması, eko tasarım ve geri dönüşüm gibi uygulamalar için devlet desteğinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Enerji, kaynak ve emisyon yoğun sektörler arasında yer alan çimento, cam ve seramik sektörlerinin sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaların merkezinde yer aldığını vurgulayan ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, “İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen çalışmalar, karbon nötr hedeflerine ilerlemeyi sağladığı gibi uluslararası ticaretin dinamiklerini de hızla değiştiriyor.” dedi.

 2023 yılında sıkı para politikaları ve küresel ticaretin daralması gibi nedenlerle inşaat sektörünün küçüldüğünü vurgulayan Çenesiz, ortalama % 80 ile ihracatta yerli katma değerin en yüksek olduğu sektörler arasında yer alan üç sektörün, koşulların düzelmesiyle bu yıl yüzde 4-5 bandında ihracat artışı sağlayacağı umudunda olduklarını söyledi.

Erdem Çenesiz, seramik sektörünün atıklarının sektör içinde tekrar kullanılmaya elverişli yapısının bu dönüşüm sürecinde önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekerek,  dönüşümle ilgili devlet desteklerinin artırılması, ayrıca GES yatırımlarına yönelik finansman kaynaklarının genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdem ‚Enesüz 2

Editör: HABER MERKEZİ