Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Temmuz ayı içinde yürürlüğü girdiğini hatırlatan Dr. Sobacı, izin belgesi bulunmayanların bu hizmeti veremeyeceklerini, ayrıca üretim veya ithal izni verilmiş biyosidal ürenleri kullanma zorunluluğunun bulunduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“Biyosidal ürün uygulama hizmeti satın almak isteyenler tarafından, halk sağlığı alanında haşere ve zararlılarla mücadele hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilerden uygulama izin belgesinin bulunup bulunmadığının, kullanılan biyosidal ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan izinli olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir.”