7 ülkenin yer aldığı projede öğrencilerin iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirme, kültürel farkındalık, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim, işbirliği geleceğe dair beyin fırtınası yapma, yaratıcılık, yenilik, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, iletişim teknolojileri okuryazarlığı, esneklik, uyum, sosyal, kültürlerarası ilişki, üretkenlik, sorumluluk, girişimcilik gibi becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor. 
Proje kapsamında öğrencilerin yabancı ortaklar ile İngilizce iletişime geçerek yabancı dil becerilerini geliştirmeleri de hedefler arasında.

5d0da514-9206-477a-849e-711d6450b60c