Tüm işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, çiftçileri, kamu emekçilerini “baskıya ve sömürüye karşı” 1 Mayıs’ta alanlara çağıran EMEP’liler, başta işçi durakları olmak üzere semt pazarlarında, mahallelerde ve kentin farklı bölgelerinde bildiri-broşür dağıtımı gerçekleştirdi. 
EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ve parti üyelerinin hazır bulunduğu bildiri dağıtımında, “Ücretler enflasyon karşısında ezilmeyecekleri ve insanca yaşayabilecekleri bir düzeye yükseltilmelidir. Asgari ücret 4 kişilik bir işçi ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir.

MAYIS270523 (4)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Türkiye’nin En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Türkiye’nin

Çalışma süresi günde 7 saat haftada 5 günü ( 35 saati ) geçmemeli, ağır ve tehlikeli işlerde 5 saatlik iş günü uygulanmalıdır. 18yaş altı ve çocuk emeğinin ücretli emek olarak kullanılması yasak olmalıdır.
İşten atmalar yasaklanmalı. İşsizlik Fonu'nun amacı dışında kullanımı ve kapitalistler  tarafından yağmalanmasına derhal son verilmeli. Fonun kullanılması sendika ve işçi temsilcileri tarafından denetlenmelidir.
Yoksulluk sınırının altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan her hane için doğal gaz, su, elektrik, telefon- internet hizmeti ücretsiz olmalıdır. 
Bu durumdaki yurttaşların kredi borçları silinmelidir.
Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Zenginlere servet vergisi getirilmeli. Lüks tüketim mallarında vergiler artırılmalıdır.
Yüzde 7 olan seçim barajı sıfırlanmalı, örgütlenme ve siyasal faaliyet yürütme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Lokavt yasaklanmalı sendikal örgütlülüğün önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır. Bütün  işçi ve emekçilere sınırsız sendikal örgütlenme, her türlü (hak, dayanışma, siyasal ve genel) grev  ve toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır” ifadelerine yer verildi. 
EMEP, 1 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ 
HACI BEKTAŞ PARKI’NDA TOPLANACAK
Çorum'da DİSK, KESK ve Türk-İş tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin Valiliğe yaptığı başvuru üzerine, 1 Mayıs Mitingi, saat 13.00'de Saat Kulesi meydanında gerçekleştirilecek. Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri ve partiler saat 12.00'de Pirbaba Parkı'nda toplanıp miting alanına yürüyecekler. EMEP Çorum İl Örgütü ise saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Parkı'nda toplanıp, buradan kortej eşliğinde miting alanına yürüyecek. (Haber Merkezi)