Toplantıda konuşan Adanır, seçimlerin ardından yapılan ilk toplantıda mecliste bir deprem komisyonu oluşturulması taleplerinin neden dikkate alınmadığını, alındıysa neler yapıldığının açıklanmasını istedi.
Depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu kaydeden Adanır, konuşmasında şunları söyledi:
“O halde yeni oluşan Meclis’te bir de deprem komisyonu olsun teklifinde bulunduk. Aradan 2 ay geçti, sormak istiyorum önerimiz neden dikkate alınmamıştır? Partimiz kültürel etkinliklere elbette karşı değildir. Peşinen belirtmek isteriz ki, belediyemizi sosyal etkinlikler konusunda başarılı bulmaktayız. 
Ama konser planlaması yapabiliyorsak, enerji, zaman ve bütçe ayırabiliyorsak bu kürsüden ikinci kes dile getirdiğimiz doğal afetler konusuna da mesai harcayabilir, bütçe ayırabilir, şehrimizin geleceğini planlayabiliriz.  Doğal riskler ve afetler konusunda Belediyemizin çok başarılı çalışmaları olacağına inanıyoruz.  Yeter ki şehrimiz için aşk ile çalışan sayın belediye başkanımız bu konuya da bir el atsın. 
“Hayallerim var bu şehre dair” şiirinizde belirttiğiniz konulara, bu şehir için kurduğunuz hayallere, “CBS tabanlı yapı envanterini, şehrin dirençli bir yapıla bürünmesini, şehir bütününe yönelik nazım imar plan revizyonu ve eşgüdümlü olarak ulaşım master planı hazırlanmasını, şehre ulaşım sağlayan ana akslar üzerinde lojistik depolar inşa edilmesini, aile sağlık merkezleri gibi sağlık kuruluşlarının, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarının binaların zemin katlarında yer almasından dolayı doğal afet gerçekleşme ihtimalinde de aktif ve kesintisiz hizmet verebilmeleri amacıyla kademeli olarak müstakil binalara taşınmasının sağlanmasını şiirinize ve hayallerine eklemeyi düşünür müsünüz?” 

Editör: HABER MERKEZİ