“Buna göre yönetici görevlendirme süreci; sırasıyla yeniden görevlendirme, ilk görevlendirme, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi şeklinde işleyecektir. Daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlar, “yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi” kapsamında başvuru yapabilme imkânı verilmiştir” dedi. 
Müdür görevlendirmelerinde, anaokullarına okul öncesi öğretmeni; ilkokullara sınıf öğretmeni; imam hatip ortaokullarına din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olma şartının getirildiğini kaydeden Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:
“İmam hatip ortaokullarına imam hatip meslek dersleri öğretmeni olanlar arasından, imam hatip liselerine ise din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilmesinin önü açılmıştır. 
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak ilk defa görevlendirme isteğinde bulunanlara ilave beş puan verilmesi öngörülmüştür. 
BİLSEM müdür başyardımcısı ve müdür olarak görevlendirileceklerden daha önce BİLSEM’de görev yapmış olanlar ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür olarak görevlendirileceklerden Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerine ilave beş puan verilmesi öngörülmüştür. 
Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecek adayların puan eşitliği halinde, “diğer alanlarda doktora yapan” ve “diğer alanlarda yüksek lisans yapan” adaylara tanınan öncelikler kaldırılmıştır. 
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme isteğinde bulunanlara ilave beş puan verilmesi öngörülmüştür.
Meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarının daha önce en az birisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından belirlenmekte iken yeni düzenlemeyle en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından belirlenecektir. 
Müdür yardımcısı görevlendirmelerinde kadın aday önceliği ile alan önceliğinin aynı anda ileri sürülmesi durumunda alan önceliğinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. 
Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebileceklerdir. 
Yöneticilik görevinden ayrılanlardan öğretmenliğe atananların istemeleri halinde ilk defa görevlendirme kapsamında da başvurabilmelerine olanak sağlanmıştır. 
Yöneticilik görevine başvuranlarda aranan şartları taşımada ve hizmet puanının hesabında içinde bulunan ders yılının son gününün esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. 
Mevcut yönetmelikteki iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerdeki 1 yıllık bekleme şartı kaldırılmış olup, iller arası isteğe bağlı yer değiştiren yöneticilerin 1 yıl beklemeden yönetici olarak görevlendirilmelerinin önü açılmıştır.  
Ayrıca Yöneticilik görevinden; dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanların öncelikle yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna, bunun mümkün olmaması durumunda yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna bunun da mümkün olmaması durumunda istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna, öğretmen olarak atanmaları öngörülmüştür. 
Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ise yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna, öğretmen olarak atanacaklardır. 
Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları, öğretmenevleri ve akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, ölçme değerlendirme merkezleri) yapılacak görevlendirmelerin Bakan tarafından 4 yıllığına yapılacağı ve bu kapsamda yapılan görevlendirmelerde bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 
Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerden 4 yıllık görev süresini dolduranların görevleri bu eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilinceye kadar devam edecektir. Dört yıllık görev süresi sona eren yöneticiler, yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir.” 

Editör: HABER MERKEZİ