Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Başçeken tarafından hazırlanan “Tosiloksiran Türevli İndol Bileşiklerinin Sentezi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında destek almaya hak kazandı.
Proje kapsamında indol ve epoksit halka sistemlerini içeren etkili bir çalışma gerçekleştirilerek eposki maddeler sentezlenecek.
Proje kapsamında sentezlenmesi planlanan bileşiklerin hem indol hem de epoksit halka sistemi içerdiğini söyleyen Prof. Dr. Sinan Başçeken, “Çalışmayı yeni moleküllerle yaparak hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Bilindiği gibi epoksi içeren malzemeler, metal kaplama, elektronik parçaları, yüksek gerilimli elektrik izolatörleri gibi pek çok alanda kullanılıyor. Sentezleyeceğimiz epoksi, sektör için farklı alanlarda kullanılabilecek yeni bir formül niteliğinde olacak. Kullanım ömrü, dayanıklılığı gibi diğer parametreler ise malzeme bilimi ve üretim safhasında yapılacak çalışmalarla elde edilecektir” ifadelerini kullandı. 

Editör: SELDA FINDIK