31 Temmuz 2023 tarihinden sonra ödeme yapılması halinde yapılandırmaların iptal edileceğini kaydeden Tök, konuya ilişkin olarak şunları belirtti:
“7440 sayılı ‘bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması’ hakkında kanuna istinaden, yapılandırılan sosyal güvenlik alacaklarının peşin ve ilk 2 taksitinin ödenmediği taktirde yapılandırma bozulacaktır. Bu itibarla; bu kanuna istinaden yapılandırılan borçların, peşin, 1. taksit ve 2. taksitin son ödemenin 31.07.2023 tarihi olup, peşin, 1. taksit ve 2. taksitin bu tarihte ve öncesinde ödenmemesi halinde 7440 sayılı taksitlendirme bozulacaktır. Ayrıca; 5510/60-g kapsamında Genel Sağlık Sigortası sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31.07.2023'e kadar gelir testine başvurması halinde; GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. 7440 yapılandırma kapsamında, 2022 Aralık ve öncesi GSS borçlarının anaparasının son ödeme tarihi 31/08/2023’tür. (Bu tarihe kadar ödendiği takdirde gecikme zammı ve gecikme cezası silinecektir.) Yapılandırma taksitlerinin ödenmesine ilişkin detaylı bilgilerin SGK tarafından gönderilen ödeme planlarının arka sayfasında da mevcut olup, internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden bilgi alabileceklerdir. İşverenlerimiz ve sigortalılarımıza saygıyla duyurulur.”