Türkiye’de 2023 yılsonu itibarıyla toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Çorum’da bu oran ise ülke ortalamasının altında yüzde 12.8 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılsonu itibarıyla ülkenin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluşturdu. 
Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran 2013 yılında yüzde 16,6 ve 2023 yılında yüzde 15,1 oldu. 
Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü. 
Buna göre bölge illerinden Samsun’un genç nüfus oranı yüzde 14 olurken, Çorum’da yüzde 12.8, TZokat’ta yüzde 14.8 ve Amasya’da ise yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. Çorum’un 528 bin 351 kişilik nüfusu içinde 67 bin 785 kişinin 15-24 yaş grubundaki genç nüfus olduğu da belirtildi.
TÜRKİYE’DE GENÇ NÜFUS AB ÜLKELERİNDEN YÜKSEK
Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,1 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,6 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,5 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 8,9 ile Bulgaristan, yüzde 9,5 ile Litvanya ve Slovenya, yüzde 9,7 ile Polonya ve Letonya olduğu görüldü. 
GENÇ NÜFUSTA İLK SIRA HAKKARİ’NİN 
ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 21,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Şırnak ve Siirt, yüzde 20,2 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,1 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 12,2 ile Muğla ve yüzde 12,4 ile Ordu izledi. 
Genç nüfusun yüzde 30,3'ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki gençler için 63,5 yıl oldu. Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,6 katı olurken kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu. İstihdamdaki gençlerin yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Ayrıca yüzde 54’ü mutlu olan genç nüfusun obezite oranı artığı gözlendi. İnternet kullanan gençlerin oranı ise yüzde 97,5 oldu.

2Ebed428 93Ac 49Ac Bb6E 4Dc39D704C1A

Editör: Haber Merkezi