Bölgedeki fırsatlardan yararlanılmasına, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin önünü açan Fizibilite Desteği Programı kapsamında OKA, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden toplam bütçesi 5,7 milyon TL olan 10 projeye 2,6 milyon lira destek sağlayacak.
Belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, valilik ve il özel idareleri, ticaret ve sanayi odası ile organize sanayi bölgesi müdürlüklerinden oluşan paydaş kurumların başvuru sahibi olduğu, HES projesi potansiyelinin araştırılmasından yağmursuyu hasadı potansiyelinin ortaya çıkarılmasına; arıtma tesisi fizibilite raporundan tarımsal üretim projesinin değerlendirilmesine; rekreasyon projesinden restorasyon ve antik kent koruma projesine kadar bölge için öncelikli “Katma Değerli Üretim ve İhracat” ile “Kültür ve Doğa Turizmi” odaklı 10 proje için sözleşme imza sürecinin ardından uygulama süreci başlayacak.
OKA 2023 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan proje listesine, “Duyurular” alanından ulaşılabiliyor.