Eğitim Bir Sen üyeleri, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ayrıştırıcı değil kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.  
Yüksek sesle, “Öğretmenlik meslek kanunu, ayrıştırıcı değil kapsayıcı olmalı; Eğitimcileri bölmemeli, haklar yarım kalmamalı” demek için toplandıklarını kaydeden Okumuş, “Uzun yıllar ihtiyaç haline gelen ve yıllarca talep ettiğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu, nihayet bundan iki yıl önce çıkarılmıştı” dedi. 
“İHTİYACI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMEDİ” 
Çıkarılan kanunun bütün uyarılara rağmen ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmediğini ve daha ilk uygulamasında yetersizliğinin ortaya çıktığını kaydeden Okumuş, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Bugünlerde yetersizliği açık ve iptal edilen maddeleri ile uyulama şansı kalmayan kanunun yeniden düzenlenmesi ve bu sefer kapsamı geniş, şiddete yaptırım içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısı TBMM gündemine gelsin istiyoruz.”
“TALEPLERİ HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ” 
İşte bugün burada toplanmamızın, hep birlikte ses vermemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni; eğitim yönetiminin yükünü omuzlayan, sorunları sırtlayan millî eğitim uzmanı, bakanlık müfettişi, il millî eğitim müdürü ve yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı, eğitim uzmanı kadrolarında görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik unvanına dayalı hakların tanınmamasını protesto etmek, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısında bu konudaki değişiklik talebini ve ihtiyacını haykırmaktır.”
“AYRIMCI VE DIŞLAYICI BAKIŞ AÇISI” 
Anayasa Mahkemesi’nin kısmî iptal kararı sonrası, Bakanlığın girişimiyle yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı hazırlandığını, Cumhurbaşkanlığında son şekli verilen tasarının TBMM’ne sevk edileceğini biliyoruz. Ancak taslağın görüşüldüğü süreçte, çeşitli bahanelerle eğitim çalışanları arasında ayrımcı ve dışlayıcı bakış açısının devam ettirilmeye çalışıldığını görmekteyiz.”  
“EĞİTİMCİLERİN HAK VE YETKİLERİ GENİŞLETİLMELİ” 
“Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen’in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyoruz.”   “ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU 
EKONOMİK KRİZE KURBAN EDİLMEMELİ”
“Bu vesile Öğretmenlik Meslek Kanunu ve gündemimizde ve takibimizde olan bazı konuları özetleyerek yüksek sesle diyoruz ki; Öğretmenlik Meslek Kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir. Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası katmerli ceza haline getirilmemelidir. Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır. Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, memurluğa sınavsız geçişin önü açılmalıdır. İptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesine çözüm üretilmelidir. Kamudaki şeflerin maaş dezavantajları giderilmelidir.” 

21E0200D 1B9A 422F 8748 Aaa557D8C5D2

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ