Bir ayağı belediyede olarak mesleğini icra eden, mühendisler, mimarlar, şehir-bölge plancıları, teknik elemanlar ve müteahhitler için Belediye’de oda tahsis edeceğini belirten Çalışkan, “Arkadaşlarımız bu sayede, belediyedeki iş ve işlemleri öncesinde veya sonrasında uğrayacağı, dinleneceği, çay içeceği ve diğer meslek mensupları ile sohbet edebileceği bir mekana kavuşmuş olacaktır.” dedi.

Tüm siyasi partilerden Çorum’a hizmet için yola çıkan tüm aday adaylarına başarı dileyen Hüseyin Çalışkan, diğer bir projesini de şöyle anlattı:
“Tüm partilerden aday adayı ve aday olan arkadaşlarımız, bu süreçte, hemşehrilerimiz ile Çorum'umuz için, bilgi, birikim, fikir ve projelerini paylaşacaklar. Bu sayede, çok seslilik ve çoğulculuk ile ortak bir havuzda kıymetli birikimler toplanmış olacaktır.

Aday adaylığından adaylık, adaylıktan da Belediye Başkanlığı nasip olduğu taktirde, ekibimizden bir arkadaşımızın fikrini hayata geçirmek istiyorum. Arkadaşımızın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 tarihinde İstanbul Belediye Başkanı olduğunda bu projeyi uygulamış.

Proje şudur : Önceki dönemlerde ve bu dönemde, her partiden gerek aday adayı olmuş, gerekse de aday olmuş arkadaşlarımızın, istediği zaman geleceği, bizle ve diğer arkadaşlarla sohbet ederek bilgi paylaşacağı özel toplantı odası hazırlatacağım.

Bu sayede aday adaylarımızın ve adaylarımızın muhabbetleri gönlümüzde, sesleri kulağımızda, nefesleri ensemizde olacaktır.”

Editör: BÜLENT USLU