AK Parti’nin yeniden listeye almadığı İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş yönetiminde bugün Mart ayı toplantılarına başlayacak olan üyeler 5 günlük oturumun ardından dönemlerini tamamlayacak.
31 Mart seçimlerinin ardından yeni seçilen İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Nisan ayı oturumları yapılacak. 
Buna göre bugün Bektaş yönetiminde saat 11.00’de başlayacak olan toplantıda bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunmasından sonra üyeler tarafından verilen önergeler görüşülecek. İl Genel Meclisi üyelerinin gündem dışı konuşmaları ile devam edecek toplantıda sonra ise gündem maddelerine geçilecek.
Buna göre İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarında şu konular görüşülecek: “1- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, İl Özel İdaresine ait 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

0F64F583 2B5A 4028 96E9 22D1101A2Af7
2- Sungurlu İlçesi Derekışla köyü 104 ada, 56 ve 57 parsel nolu taşınmazda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun ve eklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi ( c) bendi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
3- İlimize İlçelerimize bağlı köylerimizde, köylerimizin gelişmesi için bazı büyük köylerimize ve merkez köy baz alınarak bir kısmına spor sahaları, köylerimizin tamamına yakınına çocuk oyun grupları yatırım programından ödenek ayrılarak yapılmıştır. Bu spor sahalarının ve çocuk oyun gruplarının kullanım durumları nedir? Bunların bakım ve onarıma ihtiyaç duyulanı var mı? Bunların tespiti yapılarak bütçeden karşılanması için toplam ödenecek miktarı nedir? Bakım ve tadilatın yaptırılması kullanılır hale getirilmesi için neler yapılabilir? Konu ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
4- İl Genelinde kaç tane aile danışma merkezleri vardır? Ailelere hangi alanlarda hizmet vermektedir? Aile içi geçimsizlik şiddet boşanma ve aile içi sorunlarda yeterli yardımı sağlayabiliyorlar mı? Çözüm oranı yüksek mi? Kendilerinin karşılaştıkları sorunları var mı? Aile Danışma Merkezlerinde çalışanların mesleki yeterlilikleri ne orandadır? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
5- Evde sağlık hizmeti için gerekli koşullar nelerdir? Hangi alanlarda evde sağlık hizmeti verilmektedir? İlimizde ilçelerimizde köylerimizde kaç kişi bu hizmetten yararlanmaktadır? Evde sağlık hizmetinden yararlanamayan var mı? Varsa sebepleri nelerdir? Evde sağlık hizmeti veren personel kimlerden oluşmaktadır? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
6- İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde okuryazarlık seferberliği çalışmaları yapılıyor mu? İl genelinde kurslar açılıyor mu? Kurs süreleri ne kadardır? En son kurs ne zaman açıldı? Kurslara başvuru sayısı bellimi? Kurs sonucunda kaç kişi okuma yazma öğrendi ve belge aldı? İlçelerde ve ilimizde okuma yazma oranı nedir? Okuma yazma seferberliği için milli eğitim müdürlüğü, halk eğitim müdürlüğünün ortak çalışmaları nelerdir? Bu kurslara katılmak isteyenler için şartlar nelerdir? Kursların sonucunda başarı oranı nedir? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
7- Ülkemizi ve ilimizi dünya ve avrupa olimpiyatlarında temsil eden sporcularımız var mıdır? Hangi dalda kaç sporcumuz mevcuttur? Başarılı sporcularımız nasıl ödüllendirilmektedir? Bu sporcularımızın sayıları bellimi? Spor dalında ilimize katkıları ve faaliyetleri var mı? Spor dalında ilimizin geliştirilmesinde neler yapılabilir? İlimizde spor dalları ile ilgili çalışmalar nelerdir? Bu alanda kurumların katkılar var mı? Varsa hangi yöndedir? Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
8- Ülkemizde gıda ihtiyacımızın artırılması ekonomiye katkı sağlamak amacıyla hazine ve mera arazileri kullanılmakta mı? Hazine ve mera arazilerinin tamamı ne kadardır? Kullanılan oran ne kadardır? Devletten hazine ve mera arazilerini kiralamak isteyen yatırımcı ve girişimci vatandaşlarımızın bu arazileri kiralamak ya da satın almak için hangi yolları takip etmeleri gerekiyor? Bu arazilerin ekonomiye katkı sağlaması için kiralanma ve alım şartları nelerdir? Hazine ve mera arazilerinin belirlenmesi komisyon çalışmaları nelerdir? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
9- İlimiz ilçelerimiz köylerimize ait şehit ve gaziler adına düzenlenmiş kitapçık var mı? Varsa bu kitapçıkta şehit’in künyesi ve bilgileri yazılımı? Düzenlenmiş kitapçık nereden ve nasıl temin edilebilir? Şehit ve gazilerimiz için vatandaşın sürekli ziyaret edeceği görebileceği bir sergi tanıtım yeri var mı? Askerlik şubelerinin şehit kitapçıkları çalışması var mı? Böyle bir çalışma başlatılır ise il özel idaremizin katkıları ne olabilir? Şehitlerimizi hatırlamak adına yıl dönümlerinde şehit ailelerine neler yapılabilir? Konu ile ilgili Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
10- Turizm ve Otelcilik okullarının amacı; turizm sektörüne günümüzün gerektirdiği bilgi, beceri ve bilinç düzeyine sahip insan gücü yetiştirmektir. Sektördeki işletmelerle turizm yüksekokulu arasında bilgi, personel, işletme ve diğer konularda sektör sorunlarını çözümleme noktasında karşılıklı işbirliği yapılıyor mu? Yapılıyorsa bunun işletmelere faydaları nelerdir? İlimizde turizm eğitimi alan öğrencilerimiz Alacahöyük, Boğazkale Şapinova’dan nasıl yararlanmaktadırlar? Konu ile ilgili Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
11- Orköy nedir? Orköy nasıl belirlenmektedir? Kaç alanda destek vermektedir? Özellikle hayvan desteklemesi nasıl ve ne şekilde olmaktadır? İlimiz ve ilçelerimizde kaç adet yetiştiricimiz Orköy belgesine sahiptir? Orköy’den hayvan alma şartları nelerdir? Nasıl yararlanmaktadırlar? Orköy hakkında çiftçilerimizin bilgileri var mı, yoksa bilgilendirme yapılıyor mu? Konu ile ilgili  Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
12- İlimize İlçelerimize bağlı köylerimizde kanalizasyon atıkları için bireysel ve toplu biriktirme depoları yapılmaktadır. Köylerimiz genelinde kanalizasyon olup toplu biriktirme deposu olmayan köylerimiz var mı? Bunların kullanım ömrü ne kadardır? Bu depolardan köylerde çürüyüp tehlike arz eden var mı? Varsa neler yapılabilir? Bu biriktirme depolarının bulunduğu yerlerde uyarı işaretleri var mı? Depoların dolması durumunda temizlenmesi mümkün mü? Temizlenemez ise çözüm önerileri nelerdir? Konu ile ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi”

Editör: Haber Merkezi