Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, Çorum’da 2024 üretim sezonunun başladığını belirterek, bu yıl 13 kiremit ve 4 tuğla fabrikasının üretim faaliyetine başladığını bildirdi.

Mevsimlik olarak üretim yapan sektörün, stokları ile 12 ay tedarik sağladığını hatırlatan Kartal, “Genel inşaat maliyet endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre ise %68 seviyelerinde arttığı düşünüldüğünde yapı maliyetleri arz talep dengesini olumsuz etkilemektedir.” dedi.

Deprem bölgesi yapılaşmalarının ve kentsel dönüşümün bu sezon en önemli pazarı oluşturacağına dikkat çeken Önder Kartal, yapı ve kentsel dönüşüm politikalarının değişimine yönelik kararlar alınmasına rağmen, uygulamada süreklilik sağlanamadığını, Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyonun toprak sanayi sektöründe yenilenmeyi de beraberinde getireceğini belirterek şöyle konuştu:

“Tuğla- kiremit ürünleri yeşil yapılara en yüksek katkıyı sağlayacak yapı malzemelerindendir. Sağlıklı, güvenilir, kaliteli yapı malzemesi olan tuğla-kiremit ürünleri yapıların da güvencesidir. Sürdürülebilir bir kentsel yapılaşmanın sürdürülebilir ürünlerle sağlanacağı aşikârdır.

  Dirençli yapılar ve dirençli şehirleri oluşturmak amacıyla stratejiler geliştirilmesi, gelecek nesiller açısından güvenlik, sağlık ve kalkınma gerekliliğidir. Bu süreçte tuğla-kiremit ürünlerinin yeri ve önemi göz ardı edilmemelidir.

Üyelerimizin katılımları ile sık sık bir araya gelen toprak sanayi mensupları, kooperatifimiz çatısı altında kümelenmenin ülkemizde en güzel örneklerinin birini sergilemektedir.”

Editör: HABER MERKEZİ