Valilik Toplantı Salonu’nda İl Tarım ve Orman, DSİ 54. Şube, Orman İşletme, Gıda Kontrol Laboratuvarı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri ile TKDK İl Koordinatörlüğü idarecilerinden kurumlarının çalışmaları, yapılan faaliyetler ve tarımın mevcut durumu hakkında brifing alan Vali Dağlı, Çorum’un tarımsal potansiyelini daha da güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi.

TARIM 220823 (2)

Coğrafi konumu açısından önemli bir tarım potansiyeline sahip olan Çorum’da tarımsal sulama alanlarının, tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kapasitesinin arttırılması, kırsal kalkınmaya öncelik verilmesi, devletin tarım politikaları kapsamında çiftçilere sağlanan destekler ve özellikle kadınların tarımsal üretime katılımının ve istihdamının sağlanması hususlarında yürütülen projelere devam edilmesi ve geliştirilmesi konularında talimatlar veren Vali Dağlı, yeni atılacak adımlar ve projelerle çiftçilere daha etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunulacağını belirtti.

Vali Dağlı, Çorum’un tarımsal potansiyelini daha da güçlendirmek için tarım sektörüne hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, odalar, birlikler ve çiftçilerin işbirliği ile gerçekleştirilecek olan projelerle “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda büyük bir gayret ve özveri ile çalışılacağını söyledi.