Kara bulutlardan sağar rahmeti

Yurdun en değerli malıdır orman

Yağmurla beslenir yoktur zahmeti

Yaşam kaynağıdır suludur orman

Hastalara şifa verir havası

Bunun için ölüm kalım davası

Her türlü canlının onda yuvası

Ardıçtır, meşedir, çalıdır orman

Kentte bunaldıkça ona geliriz

Sayesinde temiz hava alırız

Tarihlerden bunu böyle biliriz

Kutludur, kutsaldır uludur orman

Yaşlısı çocuğu genci kadını

Pikniklerde çıkarırız tadını

Binbir çeşit işe yarar odunu

Ayrı bir sanayi dalıdır orman

Önemi Ata’mın dediği sözde

Zevk mi olur? Yeşil görmeyen gözde

Öyle üç beş değil, yüz de yüz yüzde

Gerçek zenginliğin yoludur orman

Aklı olan elbet bunu düşünür

Örtüsü olmazsa toprak aşınır

Barajlara denizlere taşınır

Türlü nimet ile doludur orman

Ormanı büyütür tohumlu kozak

Sele kapan olur, rüzgâra tuzak

Tutmalı ateşten, baltadan uzak

Ülkenin parası puludur orman

Erozyonun tasasını çekmeli

Bozkırlara türlü ağaç dikmeli

Büyütmeye alın teri dökmeli

Yurdun süsü zümrüt halıdır orman

Aydınlı’yım yüreğimin attığı

Çatı olur ustaların çattığı

Beşik olur bebeklerin yattığı

Mezara gidenin salıdır orman

*

Bu şiirimi kâr hırsıyla ormanları katleden şirketlere karşı direnen, AKBELEN KÖYLÜLERİNİN onurlu mücadelesine adıyorum.