Kurban Bayramı nedeniyle kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren Bakanlığın Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminde (GGBS) bulunan kayıt/onay kapsamındaki gıda işletmeleri tarafından yapılmasının önem arzettiği belirtildi. 
Bu kapsamda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, ÇESOB Başkanlığı ve Kasaplar Odası Başkanlığı temsilcileri katıldı. 
Toplantıdan sonra yapılan açıklamada: “Et parçalanması ve kıyma kesiminde faaliyet gösteren (Et ve et parçalama ve işleme tesisi, kasap vs.) işletmelerin parçalama işlemlerinde asgari teknik ve hijyenik koşullara uyarak, bıçak, kıyma çekme makinesi, balta vb. aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapması, kullanılan malzemelerin gıda ile temasa uygun olması ve gıdanın uygun koşullarda muhafazasının sağlanması konularına dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca gıda güvenilirliği açısından işletme dışında, yol kenarında vb. yerlerde hijyenik koşullara uymadan parçalama ve kıyma çekim işlemlerinin yapılmaması gereklidir” görüşüne yer verildi. 
Ayrıca Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminde (GGBS) faaliyet konusu ile ilgili olarak kayıt yaptırması gerektiği halde kayıt yaptırmadan et parçalama ve kıyma çekimi yapan kişilere “Kayıt Belgesi Olmadan Perakende Faaliyet” gösterdikleri için 14 bin 595 TL idari para cezası uygulanacağı vurgulandı. 
Kayıt ve onay belgesi almadan faaliyet gösterenlerle ilgili de 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanması, hijyenik koşullarda çalışmayan kayıtlı işletmelere 29 bin 2234 TL, onaylı işletmelere de 73 bin 143 TL idari para cezası uygulanması kararı da alındı. 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personelinin de Kurban Bayramı süresince görev yapacağı, gelen ihbarlar doğrultusunda kolluk kuvvetleri ile denetime çıkacağı vurgulandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR