Tarikatlar yıllardır karma eğitime karşı bir duruş sergiliyordu. Onların isteklerine uyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; “Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum” diyen aileler olduğunu belirterek, Anayasanın 42. Maddesini ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununu hiçe saydı. Kanunun 15. maddesi şöyle diyor: “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır…”

Sorumuz zorunlu oluyor; Sayın Bakan “Siz anayasasında laik ve demokratik cumhuriyet yazılı, cumhuriyetin bakanı mısınız? Yoksa tarikatların bakanı mı?” Bu anlayış eğitimi iki yüz yıl geriye götürür. 21.07.2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok.” demişti. Doğal olarak bakanından da farklı bir anlayış bekleyemeyiz. Önerilen ve özlenen sistem, Taliban sistemidir. Eğitimde haremlik-selamlık anlayışıdır.

Bunun varacağı yer hiç kuşkunuz olmasın, kız çocuklarının okullarını ayırmakla kalmayacak. Kızların burka giymesine, otobüslerinin ayrılmasına, hatta kafelerinin, restoranlarının ayrılmasına kadar gidecektir. Hatta ilköğretime kadar indirgenecektir. 6 Yaşındaki kız çocuklarının evlendirilmesine iyimser bakan ve tepkisiz kalan zihniyetten başka şey bekleme olanağı yoktur.

Karanlıkta yarış bir başladıysa karanın da karasına, dahası zifiri karaya kadar gidecektir. Milli Eğitim’in Temel Kanunlarını hiçe sayarak, bu yola girişi Türk Toplumunun mizacına yakıştırmak, ya Türkiye hala ortaçağda sanılıyor, ya da ortaçağın kör karanlığına iade edilmek isteniyor anlamına gelir.

İstanbul Sözleşmesini iptal ettiren tarikatların hedefinde, çocuk yaştaki kızların evlendirilmesi ve karma eğitimin kaldırılarak, haremlik selamlık eğitime geçilmesi var. Karma eğitim bu zihniyete göre “Günahtır”.

Cumhuriyetin temel ilkesi olan laik, bilimsel, kamucu ve karma eğitime karşı bir kampanyanın başlatıldığını görüyoruz. Oysa tüm bu haklar cumhuriyeti kuran kadrolarca kolay olmamış ve bir bedel ödenmiştir. Laiklik karşıtı güçlerin, Anayasa’nın 42. Maddesini ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunlarını hiçe saymasının düşünülüyor olması bile büyük bir öfke yaratacaktır.

Milli Eğitim Bakanı toplumu ortadan ikiye yaracak, hukuk dışı bu söylemlerden vaz geçmelidir. Laiklik ve karma eğitim cumhuriyetin olmazsa olmaz en temel ilkesidir. Demokrasi güçleri bu temel ilkelerden asla ödün vermeyecektir, sahip çıkacaktır.