17 Nisan Pazartesi gününü 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece, mübarek Kadir Gecesi’dir.

Yüce dinimiz İslamiyet’te en kutsal gece Kadir Gecesi, en kutsal gün de Cuma günü ve Kurban Bayramı arefesi günüdür.

1500 senedir bu böyledir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Müslümanlar ve insanlık için son derece önemli bir kurtuluş vesilesi ve hidayet kaynağıdır. İnananlar için en önemli bir fırsattır. Bundan dolayı şanslı insanlar için “Anan seni Kadir Gecesi doğurdu” derler. Kötülüklerin silinip süpürüldüğü, iyiliklerin coşku ile kâinatı kuşattığı bir mübarek gecedir Kadir Gecesi.

Kadir Gecesi demek, değer biçilemeyecek kadar kıymetli gece demektir. Lügatlarda ve tefsirlerde anlatıldığına göre, Kadir Gecesi demek; yüceliğine, üstünlüğüne, faziletine, derecesine ulaşılamayan ululuk ve kutsiyet demektir. Dini manada ise yüce Allah’ın rahmet, merhamet, şefkat, af ve mağfiretinin akıllara durgunluk verecek derecede yer yüzünde tecelli ettiği, müminlerin, inananların af ve bağışlanmayanların kalmayacak derecede ilahi lütuf ve ihsana nail oldukları gece demektir.

*

Peki, neden Kadir Gecesi bu kadar üstün bir gecedir?

Çünkü; insanlığın tek kurtuluş reçetesi olan, geçmişin, halin ve geleceğin ilimlerini içinde taşıyan, hiçbir harfi bile değişmeden Allah tarafından korunan, bir benzerinin kıyamete kadar ortaya konulamayacağı, hidayet (kurtuluş) ve inayet -yardım- kaynağı olan Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiş, bu gecede R.SAV.e ilk ayeti ikra -oku- emri nazil olmuştur. Kadir Gecesi’nin değer biçilmeyişinin birinci sebebi budur.

İkincisi; Kadir Suresi Kur’an’da müstakil bir suredir. Bu surenin içindeki “Hayrün minelfi şehrin” Bin aydan, yani 83 sene 4 ay (içinde Kadir olmayan) daha hayırlı olan bir gece olmasıdır. (30 bin günden)

Üçüncü sebebi ise; trilyonlarca meleğin ve Cebrailin o gece yeryüzüne inip inananların bağışlanması, insanlığın hidayete kavuşması, günahlarının affedilmesi için sabah güneş doğuncaya kadar ulu Allah’a dua etmeleri ve müminlerin günah ve mağfiyet kir ve pisliklerinden temizlenmelerini sağlamasıdır.

Dördüncüsü; Ulu Allah’ın müminlere selam, selamet, kurtuluş vaadetmesidir ve kullar bu selama layık iseler kurtuluşa ereceklerdir.

*

Kadir Gecesi’nin yüce değeri takdir edilsin ve Ramazan’ın her gecesi Kadir Gecesiymiş gibi değerlendirilip ihya edilsin ve böylece hem Ramazan’dan ve hem de Kadir Gecesi’nden yeterince yararlanılsın diye ulu Allah Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın içinde gizlemiştir.

R.SAV. efendimizin ifadesi ve Ramazan’ın son on gününde ibadetlerini çoğaltması, “hayır ve hasenatınızı yaygınlaştırınız” buyurması, son on günde itikafa girmesi, camiden hiç çıkmadan kendini ibadete vermesi, bu ümmet, bizler için gözyaşı dökerek dualar etmesi ve en önemlisi de Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on gecelerinde arayın, özellikle de 27. geceyi sakın kaçırmayın buyurması nedeni ile Ramazan-ı Şerif’in son on gününde ve özellikle de 27. gecesini katıksız inanarak ihya eder, ibadet eder ve değerlendirirsek bu şerefe tam olarak ulaşabiliriz.

İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de biz Ramazan’ın 20’sinden itibaren her gece teravih namazından sonra bir günlük te (20 rekat) kaza kılıyor, kıldırıyoruz. Umulur ki ulu Allah bizleri de kaza namazlarımızı bin aydan hayırlıdır, emrine göre değerlendirebilir. Ümidimiz budur. En azından 83 sene 4 aylık sevabı alacağımız kesindir.

Ayrıca Kadir Gecesi’nde adet haline gelmiş olan, belki kaynaklarımızda kesin olarak bildirilmemiş olsa da nafilede sınır yoktur, kuralına göre tesbih namazı, Kadir namazı, şükür namazı da kılacağız. Bu gecede başka ne yapacağız?

1-Gündüz mutlaka oruçlu olmalıyız. Sadakalar vermeliyiz, insanları sevindirmeliyiz.

2-Mutlaka manası ile az da olsa Kur’an, Yasin, Tebareke, Amme, Kadir surelerini ve manalarını okumalıyız.

3-Ölülerimizi, ana, baba, akraba, eş, dost üstadlarımız, hocalarımız için Kur’an okumalı, onların namına hayırlar yapmalı, onlar için dualar edip hayırla yad edilmeli, mümkünse kabirleri ziyaret edilmeli ve kesinlikle ölmüşlerimiz ihmal edilmemeli, onlar için hatimler, tevhitler, dualarla onların ruhlarına bağışlanmalıdır. Unutmayınız ki, ölüsüne itibar etmeyen, saygı duymayan, onları unutan, bizlerin bu dünyaya gelmesine sebep olan ana-babalarımızı unutanlar, mutlaka öldüklerinde onlar da unutulacaklardır. Ölüsüne saygısı olmayanın dirilere saygısı olmaz sözü çok doğrudur.

Başka ne yapacağız bu gece? Camilerin dışında evlerimizde de kaza namazı kılmalıyız. İslam alemi ve insanlık için dua etmeliyiz. En önemlisi de, Kadir Gecesi kültürünü mutlaka ve mutlaka çocuklarımızın zihnine yerleştirmeli, sayılan yapılacak işleri çocuklarla beraber yaparak onlara örnek olmalıyız ki, onlar da çocuklarına örnek olsunlar. Kabir ziyaretlerine çocukları da götürmeliyiz. Elbette ki bu gece tevbe ve istiğfarı çoğaltmalıyız.

Kadir Gecesi kurtuluş gecesidir. Sakın ihmal etmeyelim.

Kısaca Kadir Suresinin meali ile yazımıza son verelim.

1-Biz Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik (O kainatın kurtuluş kitabıdır)

2-Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin (Ya Muhammed SAV)

3-Kadir Gecesi, içinde kadir bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.

4-O gecede rabbinin izni ile melekler ve Cebrail A.S. her iş için yeryüzüne inerler de inerler.

5-O gece esenlik, mutluluk, af, bağışlama, rahmet ve mağfiret dolu bir gecedir. Bu kutsal olay taa fecre kadar devam eder.

Kadir Duası:

Yarabbi, mutlak sen azimüşşan, affı çok seversin. Beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla, insanlığa hidayet, kurtuluş ve ey ulu Allahım. Amin.