Proje kapsamında farkındalık toplantısı düzenlendi. Toplantıda proje koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Doğan Demirci, projenin amaçları arasında yer alan finansal muhasebe ve genel beceri eğitimleri yoluyla 15-29 yaş arasındaki gençlerin istihdam edilmelerine yönelik yürütülen iş arama ve yerleştirme süreçlerine ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nurcan Baykam da, üniversite olarak ulusal ve uluslararası projeler kapsamındaki yapılan faaliyetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yaptıkları sunumlarla projeye destek sağlayan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ganite Kurt’a ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Serkan Özdemir’e teşekkür etti. Baykam, ayrıca üniversitenin bölgedeki istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerde gerekli destekleri sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

A W219050 05
Programda “Değer-Fiyat İlişkisinde Kurumsal Raporlamanın Rolü” konulu sunum yapan Prof. Dr. Fevzi Serkan Özdemir, işletmelerde muhasebe birimleri tarafından üretilen finansal raporlar aracılığıyla işletmelerin finansal durumu hakkında işletme içindeki ve dışındaki ilgili taraflara işletmenin finansal durumu hakkında bilgiler sağlandığını ifade etti. Özdemir, bu noktadan hareketle muhasebe meslek mensupları tarafından hazırlanan finansal raporların gerçeğe uygunluğunun sağlanmasının işletmelere, topluma ve kamuya yarar sağlayacağını söyledi.
Prof. Dr. Ganite Kurt ise, “Muhasebe Meslek Etiği” konulu sunum yaparak, muhasebe meslek mensuplarının mesleki sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.
Toplantıya Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı, Hitit Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç, Anadolu Mesleki Eğitim ve İş Geliştirme Derneği Başkanı Seyfettin Zengin, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim elemanları ve projeye ilgi duyan gençler katıldı.

Editör: İHA AJANS