Konuşmacı olarak Numan Yıldız'ın katıldığı programda öncelikli olarak Avrupa'da modernite düşüncesini ortaya çıkaran tarihsel ve toplumsal koşullar üzerinde duruldu. Sunumun ilerleyen kısımlarında modernitenin kurumsal anlamda temel sacayaklarından bahsedildi.
Osmanlı modernleşmesi ve Türkiye modernleşmesinin farklılıkları ve benzerlikleri üzerinde durulduğu söyleşide “Cumhuriyet modernleşmesi, Osmanlı modernleşmesinin devamı mı yoksa bir kopuş mu?” sorusu tartışıldı. Yıldız, sunumun son bölümünde modernleşme bağlamında gündelik hayat alanında ve siyasal alanda meydana gelen değişimler üzerinde durdu. Program Sinan Çetin'in Mutlu Ol Bu Bir Emirdir kısa filminin izlenmesiyle son buldu. 

Editör: Haber Merkezi