-III-

ERMENİ  NÜFUSUNUN    (1914 - 1920 )    ANALİZİ  

Rakamlar araştırmalar neticesinde tahmini olup, Ermeniler lehine biraz abartılmıştır.  

       1914 –1920 tarihleri arasında Ölen, Kalan, Kaçan Ve Tehcir Olan Ermeni 

                                     ,durumu üç aşağı beş yukarı böyledir

:::     .                               SAĞ  OLANLAR.    .         . . . . .         . . . .      . -. normal  -  abartılı      :::

( 1)-Anadolu’da kalmış hiçbir yere gitmemiş                                  150.000 - 180.000  sağ 

(2) Tehcir edilmeyen, suçsuz ve kimlik değiştirenler                                    50.000 -   70.000  sağ

(3)  Kanunlar çerçevesinde TEHCİR olmuş, Suriye’ye  varmış               400.000-  400.000  sağ

(4)-a-Rus ordusuna gönüllü katılanlar üniformalı Ermeniler                 120.000-  150.000  sağ        

           1917 de     Bolşevik isyanı çıkınca Rus askerleri ile kaçtılar        

      -b- Gümrü Antlaşması ve Ermenistan’a ve Rusya’ya kaçanlar     120.000-  150.000  sağ

 (5) Sanayide atılım yapan Amerika ucuz işçi olarak götürdü              100.000-  130.000   sağ

        (Amerika’ya gidenlerden bazıları savaşmak için geri gelmiştir)

 (6)   Adana, Antep, Urfa, Mardin gibi Fransız İşgalindeki şehirlerde

          Fransızlara işbirliği yapan Ermeniler, Fransızlar ve İtalyanlar   200.000 -   250.000 sağ

         İle beraber Anadolu’yu terk ettiler. Çünkü dün düşmanla iş birliği

         , yapıyorlardı. Mecburen kaçtılar. Kendileri kaçtı!

 (7)  Çeteci (terörist) Ermeniler. Bunlar da son dakikaya kadar kırım ve  

          , kıyımlarını yaptılar. Gümrü Antlaşmasından sonra Rusya,          100.000-  150.000   sağ   

            İran,  Irak, Suriye gibi yerlere kaçtılar. Ermenilerin Türkler aleyhine

        Anlattıkları çile- kahır- kavga ölüm olayları 1917 den sonra olmuştur.

          1917 den önce Rus destekli Ermeniler güçlü ve silahlı idiler. Türk ordusu 

         , bile adam gibi silahlı değildi. Almanlardan gelecek silaha muhtaç idi.  

        Hele sivil halkta hiç silah yoktu. Vali,  kaymakam ve muhtarlarda bile silah

      yok.  Erkeklerin hepsi cephede. Müthiş bir harbin içinde. Askere adam gibi

       üç öğün yemek bile veremiyorlar. Bu askerlerin cepheyi bırakıp, köyüne dönüp

       Ermeni’ye karşı ailesini koruma imkanı yok ki. Ama Ermeni çeteciler bol silahlı 

       Gıda sorunu yok. Bütün Avrupa destekliyor.  Türkler aç- sefil- travma içinde-   

     Ermeni tam tersine. Silah- cephane- moral- destek tam zirvede. …!

 (8)  TEHCİR’de kafileden kaçarak düşman orduna katılanlar            15.000  -  20.000  sağ 

    - - - - - - - - - SAĞLARIN TOPLAMI - - - - - - - - - - -              1.255.000-  1.400.000    , .

                                Ö L E N             E R M E N İ L L E R              Asgari      Azami

(9)   Ayrıntılı  açıklama tablosu yukarıda yazılı   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     85000  - - -  110.000      .

           G E N E L      T O P L A M                                            1,340.000  -1.510.000

  Gördüğünüz gibi hiçbir surette 1,5 milyon Ermeni ölmesi imkânsızdır. Bu gün dahi altı ayda kimse 1,5 milyon insan öldüremez. İşte İsrail. Karşında ciddi bir güç olmadığı halde. En gelişmiş silahları kullandığı halde. 7 ayda ölen sayısı 35.000.

NETİCE:

Sadece 1915 yılı değil, 1914- 1920 arası 7 senede eceliyle ölen, hastalıktan ölen, çetecilikte ölen, tehcirde yolda ölen, Ermeni –Osmanlı savaşında ölen hepsini toplayın 150.000ni geçmez. Düşman daima kendini yüceltir. Karşı tarafı küçümser ve kötüler. Düşmandır haklıdır. İstediğini diyebilir. Ben Ermenilerin yalanına kızmıyorum. Bu derece uydurma, asılsız, mantıksız ve imkânsız yalana inanan kıt akıllılara kızıyorum, şaşıyorum.

Ermeni nüfusunun % 7 olduğuna dair geniş bilgi (Kaynak-4) de verilmiştir.

KAYNAKLAR  : (-1-2-3-4-5-6-)

-1- Selahattin Aydemir, Tarihi inkâr eden soykırım suçlusu mitomanik diasporacı Ermeniler,

-2- Enver Koray, Türk Ermeni İlişkileri, Hürriyet 1976 Yıllığı, Hürriyet Yayınları, s. 290, İst.

-3-İsmet Bozdağ, Çankaya Özel Arşiv Belgelerinde Atatürk Soykırım İddialarını Reddediyor- Tarihin Vicdanını Sızlatan Soykırım Yalanı, Truva Yayınları, s,150, İst. Nisan 2009

-4- Prof.Dr.Kemâl H.Karpat, ,1830-1914  Osmanlı Nüfusu,Timaş Yayınları, s.398, İst. 2010.

 -5-Cemal ÜLGEN- Coşkun ONGUN, Ermeni İddiaları ve Tarihî  Gerçekler, İstanbul Barosu yayınları, 2009                                                       

-6-Selahattin Aydemir, Dünyanın en büyük yalanı SOYKIRIM, s.318, Truva Yayınları, İst. 2013.