Aldığım haberlere göre Ermenistan meclisi (uydurma ve külli yalan olan) soykırım iddialarında ölen Ermeniler ne kadar idi bunu kesinleştirelim,  tartışması yapıyormuş. Evet, çok haklılar. 110 sene sonra bu kadar büyük yalan pek inandırıcı olmuyor diye yeni bir rakam arıyorlarmış. Soykırım Suçlusu Ermenistan boşa uğraşıyor. Ermenilere soykırım falan yapılmadı, üç bin- bin-beş bin, 1,5 milyon, 2 milyon diye tartışmanın hiçbir mânâsı yok. Soykırımı yapan Ermenilerdir. Ermeniler kendileri SOYKIRIM SUÇLUSUDUR. 1915 Tehcir olayı olmadan 1914 yılında İngiltere ve Amerika Anadolu’da Ermenilere katliam yapılıyor yalanı yaymaya başlamışlardı bile. O tarihlerde 150.000 Ermeni öldürüldü diyorlardı. Çünkü yalan propaganda da bir savaş taktiğidir. Bu yalanı icat eden İngiltere’dir. Sebebi de HARBİ UMUMİYE’ ye (I. Cihan Harbi’ne) Amerika’yı da dâhil etmektir. Bunun için İngiltere Propaganda Bakanlığı 50 köşe yazarını çağırıp talimat verdi. “Osmanlı Devletini ve Almanya’ya kötüleyen yazılar yazacaksınız. Türkiye’de Ermenilere, Rumlara, Hıristiyan tebaaya işkence ediyorlar, masum Ermenileri öldürüyorlar” diye yazacaksınız diyorlar. Bu emir üzerine 50 yazar sanki Anadolu’ya gelmişler gibi, sanki Ermenilerle konuşmuşlar gibi Ermenilerin ağzıyla, Rumların ağzıyla, hayâli olarak işkence ve ölüm hikâyeleri uyduruyorlar. Hemen Amerikan basınına da veriyorlar. Savaşlar bittikten sonra bu düzmece hikâyeleri kitaplaştırıyorlar. Tüm dünyaya yayılan bu kitap MAVİ KİTAPTIR. (Kaynak:5)

Hâlâ tüm dünyada satılmaktadır. (Almanya kendi mavi kitabını toplattı. Sağ olsun, bizim siyasilerimiz, büyükelçilerimiz, ataşelerimiz mışıl mışıl istirahatteler. Allah rahatlık versin!)

Fakat 1914 yılında Amerika Büyükelçimiz, AHMET RÜSTEM BEY 110 sene önce bu yalana itiraz ediyor. Basına beyanat vererek, bunlar düzmecedir diyor. Amerika büyükelçimizi istenmeyen adam ilan ediyor ve tehdit ediyor. Ahmet Rüstem Bey gizli yollardan kaçarak ülkemize geliyor. Lütfen buraya dikkat. BİR: yıl Eylül 1914. Yâni yalan daha 1915 gelmedi, tehcir olayı yok. İKİ:Ahmet Rüstem Bey Türk değildir. Aslen Polanyalıdır. Adı, Alfred Bilinsky’dir. (Bu bilgiyi, CENGİZ ÖZAKINCI’ dan nakil olarak Melike Ülker bana göndermiştir.Kaynak:6 da geniş bilgi vardır) ---- ÜÇ: Kendini Türk zanneden ve susanlara ithaftır!

Bu girizgâhtan sonra Ermenilerin uydurduğu 1915 te 1.5 milyon Ermeni öldü, öldürüldü zırvasına cevap belgelerle cevap verelim.

1914 yıllarında 150.000 Ermeni katledildi yalanı vardı. Bunu 250.000 e çıkardılar. 300.000 e çıkardılar. 500.000 oldu. 1.5 milyon oldu. 2.000.000- 2.500.000 na çıkardılar.

Bu saçmalık nereden icap etti? Osmanlı içinde Ermeni nüfusu%7 dir. Osmanlıyı yıkmak için Ermeni’yi kullananlar, Ermenilere müstakil devlet kurma vaat ettiler. Ettiler ama nüfusu % 7 olan bir toplum %93 e nasıl hâkim olacak? Akdeniz‘den Hazar Denizine BÜYÜK ERMENİSTAN  hayali kuran Ermeniler bunu fark etti. Avrupa ve Rusya’yı kandırmak için nüfuslarını her yerde beş- on misli fazla ilan ettiler. Savaşlar bitti. 3- 4 Ermeni olması lazımken, ortada sağ olarak görünen Ermeni nüfusu Kafkasya dâhil 1,5- 2 milyon (?) Hani 3- 4 milyon idi? Nere gitti bunlar. Cevap hazır. TÜRKLER SOYKIRIM YAPTI.  

 -----& -----

            ŞİMDİ GERÇEK NÜFUSLARA BAKALIM

-I-

 1.5 milyon Ermeni ölmesi dünyanın değil, evrenin en büyük yalanıdır. İşte hepsi Hristiyan olan Avrupalı yazar, tarihçi, papaz, devlet adamının kaleminden Ermeni nüfusu.     

   AVRUPA KAYITLARINA GÖRE  ERMENİ NÜFUSU           

:K a y n a k                :                                  Tarih              Nüfus          :

Patrik Nerses Varjabedyan        (1)              ?                   1.150.000   Anadolu  Ermenileri

Prof.Dr.Wamberi                                           1915             1.135.000          “          “

Lynch                                                             1901             1.158,480          “          “

İngiliz Mavi kitap (British Almanak)           1912             1.056.000          “          “   (2)

L.D.Contenson                                              1913             1.400,000          “          “

Prof.Dr.Maggie                                              1914                847.000           “          “

M.Zarceski   (Fransa Van Konsolosu)          1914              1,015.800         “          "

Amerikan Patriarchate                                   -                      1,018,000        “          “

Troder                                                            -                     726,000            “         “         

Coient                                                            -                       838,000          “         “         

Prof.Dr.Salahi R.Sonyel                                1914          1.300.000    Bütün Osmanlı toplamı

Tournebize                                             15.4.1914          1.300.000             “          “ 

Kevork Aslanyan (*) 1914   Anadolu:1100.000       1.800.000      “          “   

Alman Marchhel Leart              Anadolu: 1056.000      1,560.000              “          “

Alman-Dr.Johannes Priest Lespins               1915          1.600.000             “          “   (3)

Ermeni Patrik Ormanyan                              -                1,579000  “          “

Fransız  Hükümeti  (French Yellow Book) 1897         1.475.000   “          “   (4)

Francis de Presence                                       1895         1.200 000    “        “   (5)

Ottoman State Staristies   ?                           -                1.294.000  “          “

Rolenjakman                                                 -                1,330,000              “         “           

Osmanlı Nüfus Kaydı arşiv    (  6)         1905          1.294.851     ( Bütün Osmanlı )  

 ”         “          “          “                                           1914           1.235.671      (        “          ”       )

 (*) Koverk Aslanyan kim?: 1876 Erzurum – Kemaliye  doğumlu olup, döneminde özgürce patriklik, kaymakamlık ve kiliselerde-vaizlik yapmıştır. 1951 İstanbul’da ölmüştür.   

 

Gördüğünüz gibi yirmi (20) ecnebi yazar, (rahip, gazeteci, devlet adamı, bilim insanı ve Anadolu’da yaşamış Ermeniler) Ermeni nüfusunu kaydetmiş. Eğer 1915 yılında 1.5 milyon Ermeni öldü ise yer yüzünde hiç Ermeni kalmamış demektir. Hâlbuki 1916 dan - 3 Aralık 1920 GÜMRÜ ANTLAŞMASINA kadar 4-5 sene Osmanlı Devleti, Doğu’da Ermenilerle asker ve çete savaşı yaptı. 1.5 milyon Ermeni  1915 te öldü ise Onlar kimdi? Neptün’den mi gelmişlerdi?

 Hatırlatma: Unutmayın bu mücadele sadece Doğu Anadolu’da cereyan etmiştir. Diğer bölgelerde hiçbir olay yoktur. Oralarda bir tek Ermeni dahi ölmemiştir.

-II-

                                              

                  (((             1900  --  1920                        Anadolu’da özeti             )) )

  .,-             Ö L E N    E R M E N İ L E R                   asgari -    azami     /      ÖLEN MÜSLÜMANLAR

1-Tehcir esnasında saldırı ile ölenler                     2.000 -       3.000  / . .      asgari      &    azami       .

2-Tehcirde hastalık ve yaşlılıktan ölenler            8.000-     10.000  /   . .  .          ?             ?          .    .

3-Tehcirde firar edip düşmana katılanlar          15.000-     20.000   /    . . .          ?             ?                .

4-Düşman ordusunda üniformalı iken ölen     20.000  ?   25.000 ? /  . .  100.000   /- 130.000 . . .

5-a-  Çeteciler                 ( 1914- 1917).                      100  -       .150  / . . .    650.000   /- 750.000. . .

6-b-        “        “          (1917-1920 )                    5.000  ?   10.000   /  . . .    30.000   /-- 40.000 . . .

7- Mukatelede ölenler  (1914- 1917)      .                    100-         .150  /  . . .     30.000    /-- 40.000 .  . .  

8-Mukatelede ölenler   (1917 – 1920 )      5.000-       7.000    / . . . .  10.000- /-   20.000 .  . .

8-Ruslar çekilince savaşta (1917-1920 )     +  30.000 ?-  + 35.000   /     +     .100      +    .  200.. . .

    1900 - 1920    ÖLEN  ERMENİ                      85.200  -  110.300 -- --  820.100   &  980.200 . . .     

(SÜRECEK)