Türkiye’nin önemli havzalardan biri olan Yeşilırmak Havzası içinde yer alan Çorum’da yılın ilk İl Su Kurulu Toplantısı Vali Doç. Zülkif Dağlı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ile ilgi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Kızılırmak ve Yeşilırmak Havzalarında yer alan su kütlelerinin miktar ve kalite olarak korunması, içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinin yeterliliği ve uygun şartlarda işletilmesi, taşkın riskleri ve su verimliliği konuları değerlendirilerek sorumlu kurumların tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve ihtiyaç duyulan planlamalar ele alındı.
Çorum pilot il olarak belirlendi
Toplantıda ayrıca İl Su Verimliliği Planlarının hazırlanması için Çorum ilinin pilot il olarak belirlenirken, Organize Sanayi Bölgeleri’nin Yeşil OSB kapsamındaki uygulamalara yer vermesi başta olmak üzere su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin kararlar görüşüldü.
Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, değişen iklim şartlarında su stresi altında olan ülkemizde su kaynaklarının miktar ve kalite olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için havza bazlı etkin su yönetimi ve verimli su kullanımına dikkat çekti.
Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Su Verimliliği Seferberliğinde” biz de varız diyerek, Su Verimliliği İl Planlarının hazırlanmasına pilot olarak Çorum’un belirlenmesinin Çorum açısından faydalı olacağını belirtti.

A W153296 03
Valilikten yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:
“Sınırsız olmayan bir kaynak olan suyun kullanımına yönelik arz-talep dengesinin oluşturulması için koruma-kullanma ilkeleri doğrultusunda su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi, bu doğrultuda havza bazlı bütüncül yönetim anlayışının uygulamaya geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bilhassa, iklim değişikliği etkilerinin şiddetli şekilde hissedildiği Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde bütüncül ve etkin su yönetiminin sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir. Bütüncül havza yönetimi, farklı sektörlerin ve kullanıcıların bir arada düşünülmesine, tehdit ve imkanlarının uzun vadeli değerlendirilmesine, havza içindeki bir alana yapılan müdahalenin olumlu ve olumsuz etkilerin izlenilmesine imkan sağlamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bütüncül su kaynakları yönetimi ilkesi doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, 25 nehir havzası için nehir havza yönetim, taşkın yönetim, sektörel su tahsisi ve kuraklık yönetim planları hazırlanmakta ve bahse konu planlarda yer alan tedbirlerin sorumlu kurum kuruluşlarca yerine getirilmesi süreci takip edilmektedir. Ulusal Su Kurulu, Havza Su Kurulu ve İl Su Kurulları vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşların sürece aktif katılımı ve paydaşların bilgiye erişimi sağlanmaktadır.”

Editör: İHA AJANS