Konuya ilişkin olarak Çorum Defterdarlığı tarafından yapılan açıklamada, Çorum’un gerek yurt içi ticari faaliyetleri, yatırım ve üretim portföyü, gerekse dış ticaret ve ihracat işlemlerinde yürüttüğü faaliyetler ile bulunduğu bölgede ilk sıralarda yer aldığı belirtilerek, girişimci halkı ile ülke ekonomisi için geleceğe yönelik büyük bir potansiyel barındırdığı vurgulardı. 
Merkez ve ilçelerde bulunan organize sanayi bölgelerinde yapılan yeni yatırımlar ve bu yatırımların bölgeye çekeceği diğer yatırımlarla birlikte Çorum’un ülke ekonomisi ve istihdamına daha çok katkıda bulunarak bir sanayi ve üretim şehri haline geleceğinin belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Çorum’un geleceğine yönelik bu kapsamda bakıldığında, Çorumlu vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili iş ve işlemlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve memnuniyetin artırılması ile Çorum ekonomisine fayda sağlanması ve yapılacak tahsilatlarla ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunulması amacıyla, gerek mükellef ziyaretlerimizden, gerekse yürüttüğümüz iş ve işlemlerin analizi sonucunda Defterdarlığımız bünyesinde ikinci Vergi Dairesinin kurulması gerektiği anlaşılmış ve Defterdarlığımızın girişimleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın onayı ile Defterdarlığımıza bağlı olarak Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü adıyla il merkezinde ikinci bir vergi dairesi müdürlüğünün kurulması uygun bulunmuştur.
Çorum Defterdarlığı Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü, Valilik Ek Bina A Blok 4. Katta (Defterdarlık Gelir Müdürlüğü üst katında) 01.10.2023 tarihinde hizmetine başlayacaktır. Tüm halkımıza ve mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” (Haber Merkezi)