Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesinde ağrı konusunda gereken her türlü tedavinin yapıldığını belirten Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu, “Ünite bünyesinde poliklinik şartlarında ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Laboratuvarında ağrı tedavisi hastanın durumuna göre yapılmaktadır” dedi. 
Uzman Dr. Oğuz Kulaoğlu ağrı ve tedavisi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, insanın geçmişteki deneyimleriyle ilgili, hoş olmayan bir duyudur. Ağrı kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. Birçok faktör ağrıyı hissetmeyi, dolayısıyla da ağrılı uyarana tepkiyi belirler. Ağrılı hastayı değerlendirirken hem fiziksel hem de psikolojik nedenleri göz önünde tutmak gerekir. Bu bakımdan hekimler tarafından ağrı gerçek olarak ele alınmalı, gerçek bir bulgu tespit edilmese bile hemen psikolojik olarak değerlendirilmemelidir. 
Ağrı, akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Akut ağrı bir hastalığın habercisi olabilir, tanı koymada yardımcıdır. Bir ağrıya kronik demek için 3-6 ay sürmesi gerekir. Kronik ağrı toplumda iş gücü ve ekonomik kayba neden olur. Hastaların önce uykuları bozulmaya başlar, kişi geceleri sık sık uyanır ve sabahları yorgun kalkmaya başlar. Bu durumun sonucunda hastanın enerjisi düşer. Uyuyamama, enerjinin azalması ve ağrının devam etmesi hastayı daha sinirli ve hassas bir hale getirir. Bu durum devam ettikçe hasta duygusal, gergin, tahammülsüz ve kırıcı bir ruh haline girer. Kimi hastalarda iştahsızlık hatta bulantı, kusma bile görülebilir. Ağrı devam ettiği sürece depresyon dediğimiz durum gelişir. Hastalar hiçbir şeyden zevk alamaz ve sürekli yorgun bitkin hissederler. Ailevi sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Doktora danışmadan, gelişigüzel ağrı kesici kullanmaya başlarlar, sürekli hekim değiştirir bir hastaneden diğerine giderler ve durum içinden çıkılamaz bir hale gelir.
Ağrılı hastalarda tedavi ilaçla ya da ilaç dışı tedavi olmak üzere iki ana başlıkta toplanır. İlaçlı tedavide analjezikler, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar ve kontrole tabi ilaçlar kullanılır. İlaç dışı tedavide fizik tedavi, PRP (kan pulcuklarından zengin serum), ESWT, kinesioterapi, kuru iğneleme, tetik nokta enjeksiyonları, masaj yer almaktadır.
Çorum Özel Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarında; ESWT (Topuk Dikeni Tedavisi), Kinesioterapi, (Ağrı Bandı Tedavisi), Rehabilitasyon, Elektroterapi, Lenf Ödem Tedavisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu, deneyimli fizyoterapistler tarafından modern teknik ve cihazlarla yapılmaktadır.” 

Editör: Haber Merkezi