Zulüm, hırsızlık gibidir. Azı çoğu olmaz. Azdan başlar, çoğa gider. Hani atasözümüzde dendiği gibi, ‘küçükken yılanın başını ezmezsen (zarar verenin), büyüyünce canavar olur.’ Zulüm de böyledir. Kişisel olaylarla zulüm pek göze çarpmaz ama ulusların, mesela, İsrail’in soykırım derecsindeki Filistin zulmü bütün dünyayı etkiler. Bugün Filistin, yarın Lübnan, Suriye, Ürdün, Türkiye, Irak, İran hırs ve tamah zulmün modern ateşidir. Maalesef tarih boyunca böyle olmuştur. Bazen yöneticilerin şahsi ihtirası bazen devletler arası haksızlıklar, bazen teknolojik yarış zaman içinde zulme ödnüşebilmektedir. Yazık değil mi? Kim olursa losun, ölenler hep candır. Akan ise su değil, kandır. Filistinlilerin verdikleri ölü sayısı 25 bine dayanmaktadır. İsrail hala kana doymuyor. Bir milleti kökten yok etmek mümkün değildir. Öldürmekle insanları bitiremezler. Yazık değil mi, insaf. PKK, PYD’nin yaptığı, verdiği zarar milyar dolarla ifade edilirken, gencecik evlatlarımızın canı gidiyor, kadınlar dul, çocuklar yetim, millet huzursuz. Ama hala terör devam ediyor. PKK’nın destekleyicisi ABD ve batının bu zulme devam eden teröristlere milyon dolarla yardımları devam ediyorl sınırımızdaki teröristler askerimizi şehit ediyor, ondan sonra bekli de Suriye’deki, Irak’taki ABD üstünde gizleniyorlar. Yani bu vatan evlatları adi teröristlerle değil, ABD ve iki yüzlü batı ile savaşıyorlar. İşte bu yüzden bu olaylar bitmiyor.

Ama zulüm asla payidar olmaz. Mutlaka bitmek zorundadır ve bitecektir. İşte bu yazı dizimizde zalimlerin akıl almaz zulümlerini ve acıklı sonlarını yüce milletimize anlatarak onları bilgilendirmek, uyarmak, tedbirli olmalarını sağlamak, zulme asla destek vermemek, zulümden uzak durmalarını sağlamak amacı ile bilgileri Allah’ın ayetleri ile yaşanmış zulüm sahiplerinin bazılarının Yunan Kralı Alexsandros gibi kudurarak nasıl sürünerek öldüğünü anlatıyoruz. Müjdeler olsun bu yazı dizisini okuyup, anlayıp ibret alanlara. Olayların belgeli şahitli, ispatlı olanlarını yazıda tercih ediyorum ki, akıllarda şüphe kalmasın. Tarafsız bir yazı ve olay olması için daha önce Yunan Kralı Alexsandros’un, iran Şahı II. Perviz’in, Kabe’yi yıkmaya gelen kafir zalim Ebrehe’nin korkunç ölümlerini anlattık. Şimdi bu zalimlerin zulümlerinin cezalarını ölmeden bu dünyada çektiklerini, ebedi cehennem azaplarının şiddetini anlatmama hiç kimsenin gücü yetmez.

Yine İslam tarihinden bir örnek:

R.Sav.in olmaz olası amcası Ebi Leheb, hanımı ve oğlu Uteybe B Ebileheb’in korkunç sonları...

Ebu Leheb, R.SAV.in baba bir amcası, R.SAV.in dedesi Abdulmuttalip’in kardeşidir. Fakat Ebu Cehil ayarında R.SAV.e baş düşmandır. Ebu Leheb’in karısı Ümmi Cemil,  Ebu Leheb kadar katı inatçı inkarcılardandı. Kendisi Ebu Sufyan’ın kız kardeşi idi. Geceleri gündüzleri topladığı dikenli çalıları, Allah’ın resulünün geçeceği yollara döşer ve R.SAV.e eziyet eder. R.SAV., “Yarabbi, bunları ıslah et. Islahları mümkün değilse kahret” diye beddua etmiştir.

(SÜRECEK)